2020 m. priėmimas į fizinės gegografijos (N006) mokslo krypties doktorantūros studijas

2020.07.01
Vadovaujantis Vilniaus universiteto su Gamtos tyrimų centru Fizinės geografijos krypties (N006) Mokslo Doktorantūros reglamento IV skyriumi  Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą doktorantūros studijoms Fizinės geografijos kryptyje (N006) pagal nurodytas disertacijų temas:
 
  • Nešmenų pernašos ir hidrodinaminių procesų tyrimas remiantis kranto sąnašų magnetinėmis savybėmis (Pietryčių Baltija) (galimas vadovas dr. D. Pupienis).
  • Vakarų Lietuvos turizmo gamtinių išteklių naudojimo optimizavimas taikant geografinę informacijos sistemą (GIS) (galimas vadovas dr. R. Povilanskas, konsultantas dr. J. Taminskas). 
 
Stojantys į doktorantūrą Gamtos tyrimų centro mokslinei sekretorei (Akademijos g. 2, I k. 210 kab.) nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 28 d. 15.00 val. pateikia:
 
prašymą Gamtos tyrimų centro direktoriui (formą rasite čia);
magistro kvalifikacijos laipsnio arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;
gyvenimo aprašymą;
tos mokslo krypties, į kurios tematiką pretenduoja, dviejų mokslininkų rekomendacijas;
savo mokslo darbų sąrašą ir jų atspaudus, konferencijoje skaitytus pranešimus, mokslo konkursuose premijuotus darbus;
paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
Visos konkurso į Fizinės geografijos krypties doktorantūrą 2020 metais sąlygos ir tvarka pateikiama čia.
 
Rugsėjo 08 d. 09.00 val. Konferencijų salėje vyks Fizinės geografijos mokslo krypties doktorantūros studijų Komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacijos pokalbis). Pokalbis vyks pasirinkta studijų doktorantūroje ir numatoma rengti disertacijos tema, pageidautina pristatyti iki 10 minučių trukmės pranešimą (PowerPoint prezentacija) trumpai apžvelgiant planuojamus tyrimus bei turimus mokslinius pasiekimus. Pokalbis bei pranešimas vertinami atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją (publikacijas, dalyvavimą mokslinių tyrimų projektuose ir konferencijose), motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, įgytus pradinius metodinius įgūdžius.
 
Apie konkurso rezultatus pretendentai informuojami rugsėjo 17 d.
 
Apeliacijos Doktorantūros komitetui gali būti pateikiamos rugsėjo 21 d. 
 
Pakviestųjų į doktorantūrą informavimas rugsėjo 25 d.
 
Su priimtais į doktorantūrą studijų sutartys sudaromos rugsėjo 28 d.
 
Doktorantūros studijų pradžia – spalio 1 d.
 
Kontaktinis asmuo

Dr. Jurga Jankauskienė

Mokslinė sekretorė

Gamtos tyrimų centras

Akademijos g. 2-210, 08412 Vilnius

Tel. +370 (5) 2729325

Faks. +370 (5) 2729352

Mob.tel. +370 (698) 14212

El.paštas: mokslinis.sekretorius@gamtc.lt