Doktoranto Audriaus Indriulionio parengtos disertacijos „Dinaminis Lietuvos kvartero nuogulų šilumos perdavimo modelis ir šilumos parametrų vertinimas vertikaliais šilumos kolektoriais” viešas svarstymas

2018.10.26