Kvietimas į Lietuvos mokslo tarybos rengiamą nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ mokslinę konferenciją

2019.01.24

Lietuvos mokslo taryba rengia nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ mokslinę konferenciją aptarti šios programos rezultatus nuo jos pradžios. Renginyje bus apžvelgtas ketverių metų programos įgyvendinimas, pasiekti rezultatai ir jų praktinė bei teorinė nauda, pristatyta mokslinių tyrimų rezultatų taikymo geroji praktika, aptartos programos perspektyvos, pranešimus skaitys programos projektų vykdytojai.

Ketverius programos metus buvo vykdoma 11 projektų, sprendžiančių du programos uždavinius:

  • ištirti, kaip klimato kaita ir kiti aplinkos streso veiksniai veikia agro- ir miško bei vandens ekosistemas, jų produktyvumą ir biologinę įvairovę;
  • ištirti, kaip intensyvus išteklių naudojimas veikia agro-, miško bei vandens ekosistemas, nustatyti ilgalaikius tokio poveikio padarinius ir galimą žalą bei pasiūlyti priemonių tvarumui atstatyti.

Renginys vyks sausio 30 d. (trečiadienį) Lietuvos mokslo taryboje (Gedimino pr. 3, Vilnius). Pradžia – 10 val. Renginio programa.

Prašome registruotis iki sausio 28 d. įskaitytinai užpildant pateiktą LMT internetinėje svetainėje formą.