Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti 9-oje jaunųjų mokslininkų konferencijoje

2019.01.09

Jaunųjų mokslininkų konferencijos (toliau – JMK) tikslas – apžvelgti pateiktus geriausius jaunųjų mokslininkų darbus iš matematikos, fizikos, biochemijos, chemijos, astronomijos, elektronikos, informatikos, mechanikos, energetikos, medžiagotyros, statybos inžinerijos mokslų ir jų sandūrų, taip pat susipažinti su jaunųjų mokslininkų mokslinių interesų problematika, jos suvokimo horizontu, aktualumu ir atitikimu dabarties iššūkius.

Konferencijos darbą numatoma organizuoti trijose sekcijose: Fiziniai mokslai, Technologijos mokslai ir Inovacijos. Inovacijų sekcija – tai nauja organizatorių iniciatyva, siekianti pritraukti tyrėjus,nagrinėjančius šias problemas: mokslo tyrimų rezultatai ir išradimai, leidžiantys plėtoti ir atnaujinti gaminamos produkcijos (paslaugų) nomenklatūrą, tobulinti technologijas bei jų gamybą ir diegimu vidaus bei užsienio rinkose; naujų idėjų generavimas ir jų įgyvendinimas kuriant naujus gaminius, procesus ar paslaugas, lemiančias nacionalinės ekonomikos ir užimtumo didėjimą, pelno augimą inovacijas diegiančiai kompanijai; sėkmingas naujų technologijų, idėjų ir metodų komercinis pritaikymas pateikiant rinkai naujus arba tobulinant jau esančius produktus ir procesus.

Konferencija vyks Lietuvos mokslų akademijoje 2019 m. kovo 12 d. Konferencijoje planuojami žodiniai (12 min., iš jų 10 min. pranešimas ir 2 min. klausimams) ir stendiniai pranešimai. Kviečiami dalyvauti jaunieji mokslininkai (studentai, turintys mokslo publikacijų recenzuojamuose mokslo žurnaluose, magistrai, rezidentai, doktorantai, mokslų daktarai, podoktorantūros stažuotojai) bei verslo ir inovacijų specialistai (iki 40 metų amžiaus).

Kviečiame įvairių institucijų jaunuosius mokslininkus iki 2019 m. vasario 18 d. 12 val. teikti paraiškas dalyvauti konferencijoje nurodant pasirinktą sekciją. Paraišką sudaro:

 autorius (-iai),

 pranešmo pavadinimas,

 trumpa pranešmo santrauka (iki 200 ždžų Times New Roman šiftu, 12),

 publikacijų sąrašas,

 autoriaus gyvenimo aprašmas (CV),

 kontaktiniai duomenys (būinas mob. tel. Nr.),

 paraišoje nurodyti, koks bus pranešmas – ždinis ar stendinis.

Minėtą medžagą(Word formatu) ir duomenis elektronine forma teikti el. pašu:

s.aukstinaitiene@lma.lt (fiziniai mokslai)

b.jaskelevicius@lma.lt (technologijos mokslai ir inovacijos)

Pranešimų santraukos bus paskelbtos LMA interneto svetainėje.

JMK pranešimų autoriai bus informuoti apie atrankos rezultatus ir derinama programa.

Konferencijos programa bus paskelbta LMA interneto svetainėje (kovo 7–8 d.).

JMK organizacinis komitetas vertins skaitytus pranešimus ir išrinks 10 geriausių pranešėjų, kuriems bus įteikti LMA diplomai.

Diplomų teikimo iškilmės vyks 2019 m. kovo mėn. pabaigoje (tiksli data bus derinama su Ministru Pirmininku).

Konferencijos rėmėjas INFOBALT įsteigė stipendijas (stipendijų fondas – 6000 eurų) geriausiems 2019 m. jauniesiems mokslininkams, kurių darbai bus išskirtinio mokslinio lygio informacinių ir ryšių technologijų srityje bei intensyvaus jų taikymo moksliniuose tyrimuose ar kitose dalykinėse srityse. Būsimus stipendiatus iš JMK organizacinio komiteto atrinktų pranešėjų papildomai pagal INFOBALT vardinės stipendijos konkurso nuostatus vertins INFOBALT komisija.

Kiti atrinkti geriausieji darbų autoriai bus apdovanoti vertingais prizais ir diplomais.

Informaciją apie Jaunųjų mokslininkų konferenciją, jos Organizacinį komitetą, INFOBALT vardinės stipendijos konkurso nuostatus rasite Lietuvos mokslų akademijos svetainėje http://www.lma.lt/. Tiesioginė nuoroda http://www.lma.lt/infobalt-vardines-stipendijos.

Kviečiame dalyvauti pranešimo rengimo mokymuose!

Jauniesiems mokslininkams yra suteikiama galimybė dalyvauti pranešimo rengimo mokymuose. Mokymų trukmė – 4 akademinės valandos. Mokymuose bus pristatyta Stanfordo mokslo instituto pranešimų rengimo metodika NABC ir pateikti praktiniai sėkmingų pristatymo pavyzdžiai. Registracija į mokymus vyksta el. paštu rasa@vitp.lt iki 2019 m. vasario 13 d. Mokymuose gali dalyvauti visi jaunieji mokslininkai, planuojantys dalyvauti jaunųjų mokslininkų konferencijoje 2019 metais.

Mokymų laikai:

2019 m. vasario 20 d. 15.00–18.00 val.

2019 m. vasario 27 d. 15.00–18.00 val.

Mokymai vyks Visorių informacinių technologijų parke (VITP), Mokslininkų g. 2A, Vilnius.

SKELBIAMAS dar vienas prizas 9-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos dalyviams!

VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“ (VITP) padės išplėtoti jaunojo mokslininko verslo idėją.

Parko ekspertai padės jaunajam mokslininkui:

Suformuoti verslo idėjos vertės pasiūlymą ir verslo modelį;

Inicijuoti ir pradėti vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas;

Pasiruošti technologijomis paremtų produktų vystymo strategiją;

Pasirengti susitikimui su investuotojais ir surengs iki 3 pristatymų investuotojams;

Įsteigti įmonę, kuriai bus suteiktos pirmosioms įmonės veiklos 100 dienų nemokamos

inkubavimo paslaugos Visorių informacinių technologijų parke (Mokslininkų g. 2A, Vilnius).

Kreiptis el. paštu rasa.gofman@vitp.lt iki 2019 m. vasario 18 d.