Kvietimas teikti paraiškas Šveicarijos stipendijai gauti

2019.09.09

Stipendijų tipai

Siūlomų stipendijų tipai kandidatams iš Lietuvos Respublikos:

  • Research Scholarships – mokslinės stažuotės visų studijų / mokslo krypčių aukštos akademinės kvalifikacijos doktorantūros studijų studentams, tyrėjams bei jauniems gydytojams, įgijusiems ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį. Pažymėtina, kad paraiškos teikėjo kandidatūra bus svarstoma tik tuo atveju, jeigu bus gauta nominacija iš pasirinktos Šveicarijos mokslo ir studijų institucijos akademinio mentoriaus;
  • PhD Scholarships – doktorantūros studijos visose studijų / mokslo kryptyse, asmenims, įgijusiems ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį;
  • Postdoctoral Scholarships – podiplominės studijos visų studijų / mokslo  krypčių tyrėjams, įgijusiems mokslo daktaro laipsnį;
  • Fine Arts Scholarships – magistrantūros studijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgijusiems įvairių meno krypčių studentams bei jauniems menininkams.

Šveicarijos stipendijų užsienio studentams skyrimo federalinės komisijos (Federal Commission for Scholarships for Foreign Students) patvirtintiems kandidatams yra numatoma skirti vienos kelionės į studijų / mokslinės stažuotės vietą ir atgal išmoką (skiriama iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų). Daugiau informacijos apie kelionės išmokų skyrimą galite rasti sekdami nuorodą: https://stipendijos.lt/svarbu/#dalis-keliones-ismokos.

Dokumentų teikimas

Konkursui pateikiami dokumentai yra išvardinti kiekvieno stipendijos tipo aprašyme. Aprašymus galima rasti sekant šią nuorodą, šalių sąraše alfabeto tvarka pasirenkant Lietuvą: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html;

Šveicarijos stipendijų užsienio studentams skyrimo federalinės komisijos reikalavimu, paraiškos dokumentų formos viešai neskelbiamos, o siunčiamos pagal individualų pasiteiravimą. Jeigu atitinkate kandidatams keliamus reikalavimus ir ketinate teikti paraišką, maloniai kviečiame kreiptis dėl dokumentų formų el. paštu stipendijos@smpf.lt.

Dokumentų pateikimo terminas – iki 2019 m. lapkričio 11 d. Paraiškos gautos vėliau nei nurodyta, nebus svarstomos.

Dokumentai teikiami Švietimo mainų paramos fondui (toliau – Fondas), Rožių al. 2, LT-03106 Vilnius. Asmeniškai paraišką įteikti galite Fondo darbo laiku. Tuo atveju, jei paraišką siųsite paštu, įsitikinkite, kad Fondas ją gaus iki nurodyto termino.

Kandidatų paraiškos bus perduotos Šveicarijos Konfederacijos ambasadai Rygoje. Galutinį sprendimą priims ir kandidatus informuos Šveicarijos stipendijų užsienio studentams skyrimo federalinė komisija.

Iškilus klausimams, kviečiame kreiptis el. paštu stipendijos@smpf.lt arba telefonu – Eglė Grigonytė (8 5) 250 3706, internetiniame puslapyje https://stipendijos.lt/galimybes/sveicarijos-vyriausybes-stipendijos-2020-2021-akademiniams-metams/

Aktuali informacija

Aktuali informacija apie siūlomas stipendijas, reikalavimus kandidatams ir paraiškų teikimo tvarką skelbiama interneto svetainėse:

REKOMENDUOJAME ATIDŽIAI SUSIPAŽINTI SU VISA PATEIKTA INFORMACIJA.

LAUKIAME JŪSŲ PARAIŠKŲ!