Lietuvos mokslo taryba finansuos prestižiniuose Europos konkursuose pripažintus Lietuvos tyrėjų projektus, vyksta paraiškų konkursas

2019.10.09

Lietuvos mokslo taryba paskelbė antrą paraiškų konkursą finansuoti Lietuvos mokslininkų projektus, gavusius aukštus įvertinimus, bet dėl lėšų trūkumo nefinansuotus  vienuose didžiausių programos „Horizontas 2020“ paraiškų konkursų. Į Marie Skłodowska Curie individualias stipendijas ir Europos mokslo tarybos (angl. European Reserach Council, ERC) dotacijas 2016–2018 m. pretendavusiems tyrėjams iš Europos Sąjungos fondų investicijų numatyta skirti apie 4,1 mln. eurų.

Europos konkursuose ekspertų gerai įvertintų projektų finansavimas yra būdas padėti mokslininkams vykdyti jų mokslinei veiklai ir karjerai svarbius mokslinius tyrimus ir palaikyti tyrėjų nusiteikimą konkuruoti itin didelio dėmesio sulaukiančiuose konkursuose. Paraiškas gauti Marie Skłodowska Curie individualią stipendiją kasmet teikia iki 10 000 tyrėjų iš viso pasaulio, stipendiją laimi ne daugiau kaip 14–15 proc. dalyvavusių konkurse. Trijuose ERC dotacijų konkursuose sulaukiama vidutiniškai 7 000 paraiškų, iš jų apie 3 000 paraiškų teikiama dėl dotacijos pradedantiesiems ir po maždaug 2 000 – įsitvirtinantiems ir patyrusiems tyrėjams. Finansavimas skiriamas 11–13 proc. pretendentų.

„Svarbus kiekvienas aukštai įvertintas projektas, nes jis didina Lietuvos tyrėjų matomumą, demonstruoja mūsų mokslinių tyrimų potencialą, kloja pamatus naujoms partnerystėms. Kviečiame tyrėjus pasinaudoti galimybe įgyvendinti savo idėjas“, – teigia Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas prof. Ričardas Rotomskis.

Lietuvos mokslo tarybos paskelbtas konkursas yra skirtas tyrėjams, dalyvavusiems Marie Skłodowska Curie individualių stipendijų konkurse ir surinkusiems ne mažiau 70 balų. Jame taip pat gali dalyvauti ERC dotacijų pradedantiesiems, įsitvirtinantiems arba patyrusiems tyrėjams siekę mokslininkai, kurių projektus ERC ekspertų komisija pripažino finansuotinais.

Pirmas šios priemonės paraiškų konkursas rengtas prieš dvejus metus ir buvo skirtas finansuoti 2016–2017 metų tarptautiniuose Marie Skłodowska Curie individualių stipendijų ir trijuose ERC dotacijų konkursuose aukštai įvertintiems projektams. Šešiems konkursui pateiktiems projektams skirta 860 tūkst. eurų.

Paraiškos individualių MTEP (H2020) projektų konkursui priimamos iki š. m. gruodžio 2 d. Konkurso sąlygos skelbiamos kvietime teikti paraiškas.

Programa finansuojama ES fondų investicijų ir valstybės biudžeto lėšomis pagal veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant individualius „Horizontas 2020“ MTEP projektus“. Koordinatorius – Lietuvos mokslo taryba.

 

Parengta pagal www.lmt.lt