Naujienos

2020.04.03

LMA COVID-19

  LMA, telkianti aukščiausios kvalifikacijos mokslininkus, sukūrė LMA komisiją dėl kvalifikuoto COVID-19 infekcijos vertinimo, komentavimo ir naujausių žinių skleidimo, vadovaujamą prof. habil. dr. Vytauto Usonio. LMA svetainėje yra teikiama šios mokslo grupės naujausia mokslinė informacija apie koronaviruso biologiją,...
 

2020.04.03

LMA COVID-19

LMA, telkianti aukščiausios kvalifikacijos mokslininkus, sukūrė LMA komisiją dėl kvalifikuoto COVID-19 infekcijos vertinimo, komentavimo ir naujausių žinių skleidimo, vadovaujamą prof. habil. dr. Vytauto Usonio. LMA svetainėje yra teikiama šios mokslo grupės naujausia mokslinė informacija apie koronaviruso biologiją, epidemiologiją, diagnostiką, imunologiją, sukeltos ligos klinikinius aspektus ir gydymą, sukaupta pačių mokslininkų ir surinkta iš viso pasaulio mokslinės informacijos šaltinių. Kviečiame visus mokslininkus skaityti, domėtis ir dalytis objektyviu LMA svetainės www.lma.lt pagrindiniame meniu punkte LMA COVID-19 skelbiamu moksliniu turiniu, prisidėti prie koronaviruso plitimo prevencijos ir skleisti naudingą informaciją visuomenei.   Daugiau informacijos http://www.lma.lt/covid-19

plačiau

  2020 m. kovo 24 d. COST aukšto lygio pareigūnų komitetas patvirtinto 45 naujas COST veiklas. Paraiškas dalyvauti naujose COST veiklose galima pildyti jau dabar – artimiausiam vertinimui bus teikiamos iki š. m. balandžio 30 d. gautos paraiškos.   Paraiškos dalyvauti COST veiklose...
 

2020.03.26

Patvirtintos 45 naujos COST veiklos_paraiškų terminas pratęstas iki balandžio 30 d.

2020 m. kovo 24 d. COST aukšto lygio pareigūnų komitetas patvirtinto 45 naujas COST veiklas. Paraiškas dalyvauti naujose COST veiklose galima pildyti jau dabar – artimiausiam vertinimui bus teikiamos iki š. m. balandžio 30 d. gautos paraiškos.   Paraiškos dalyvauti COST veiklose priimamos nuolatos (kvietimas teikti paraiškas). Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą Lietuvos mokslo tarybos elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt/. Kartu su paraiška teikiamas neatsiejama paraiškos dalimi laikomas pareiškėjo institucijos raštas.   Inicijuoti naujas COST veiklas tyrėjai gali teikdami paraiškas pagal tarptautinį COST kvietimą, kuris pratęstas iki š. m. spalio 29 d.    Išsamesnę informaciją teikia nacionalinė COST koordinatorė (CNC) Laura Kostelnickienė telefonu 8 676 17398 arba e....

plačiau

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) skyrus papildomai lėšų konkurso būdu paskirstomoms valstybės finansuojamoms doktorantūros vietoms (konkursinė doktorantūra), Lietuvos mokslo taryba paskelbė konkursinės doktorantūros temų atranką. Temų atranka yra pirmas paraiškų konkurso finansuoti...
 

2020.03.25

Paskelbta konkursinės doktorantūros temų atranka

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) skyrus papildomai lėšų konkurso būdu paskirstomoms valstybės finansuojamoms doktorantūros vietoms (konkursinė doktorantūra), Lietuvos mokslo taryba paskelbė konkursinės doktorantūros temų atranką. Temų atranka yra pirmas paraiškų konkurso finansuoti doktorantūros vietas etapas. Siūlymus dėl doktorantūros temų gali teikti verslo ir viešojo sektoriaus institucijos, išskyrus mokslo ir studijų institucijas, suinteresuotos mokslinių tyrimų plėtra ir tyrėjų rengimu joms aktualiose srityse. Siūlymai priimami iki š. m. balandžio 9 d. Atrinktos temos bus skelbiamos antrajame konkurso etape – doktorantūros vietų atrankos konkurse. Teikti paraišką šių temų vykdymui galės mokslo ir studijų institucijos ar įmonės, vykdančios aukšto lygio mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus kartu su mokslo ir...

plačiau

  Lietuvos mokslo taryba, atsižvelgdama į dėl COVID-19 pandemijos institucijų keičiamus mokslinių konferencijų ar stažuočių planus, dviem mėnesiams pratęsiamas paraiškų teikimas pagal Europos Sąjungos investicijų fondų (ESFI) poveikles „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20) ir...
 

2020.03.20

Pratęsti kvietimai teikti paraiškas gauti ESIF finansavimą vykti į mokslo konferenciją ar stažuotę

Lietuvos mokslo taryba, atsižvelgdama į dėl COVID-19 pandemijos institucijų keičiamus mokslinių konferencijų ar stažuočių planus, dviem mėnesiams pratęsiamas paraiškų teikimas pagal Europos Sąjungos investicijų fondų (ESFI) poveikles „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20) ir „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21).   Teikiant šių priemonių paraišką yra būtinas patvirtinimas iš mokslinės konferencijos organizatorių apie pranešimo įtraukimą į konferencijos programą ar stažuotės organizatorių patvirtinimas apie suderintą stažuotės vietą.   Pratęsus terminą, paraiškos priimamos iki š. m. birželio 5 d.:   Kvietimas teikti paraišką vykti į mokslo renginį Kvietimas teikti paraišką vykti į mokslinę stažuotę Paraiškų konkursai vykdomi pagal...

plačiau

  Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Doktorantūros studijų plėtra“, skelbia kvietimą teikti pasiūlymus doktorantūros temų atrankos konkursui.   Pasiūlymai priimami iki 2020 m. balandžio 9 d. 23:59 val.   Doktorantūros...
 

2020.03.20

Kvietimas teikti pasiūlymus konkursinės doktorantūros temų atrankos konkursui

Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Doktorantūros studijų plėtra“, skelbia kvietimą teikti pasiūlymus doktorantūros temų atrankos konkursui.   Pasiūlymai priimami iki 2020 m. balandžio 9 d. 23:59 val.   Doktorantūros temų atranka – tai Tarybos vykdomo doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu mokslo ir studijų institucijoms (toliau – institucijos) ar institucijoms kartu su įmonėmis, vykdančiomis doktorantūros krypties aukšto lygio mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus, pirmasis etapas.   Antrasis etapas – paraiškų konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms teikimas – skirtas paraiškų doktorantūros vietoms vertinimui ir doktorantūros vietų skyrimui, bus skelbiamas gegužės pradžioje.   Konkurso tikslas   Konkurso...

plačiau

  Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondo tinklalapyje www.stipendijos.lt yra paskelbtas konkursas dalinėms doktorantūros studijoms tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose 2020-2021 mokslo metais. Norėtume paraginti pasidalinti informacija su doktorantūros studentais, galbūt juos...
 

2020.02.27

Kvietimas teikti paraiškas dalinėms doktorantūros studijoms tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose 2020-2021 mokslo metais

Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondo tinklalapyje www.stipendijos.lt yra paskelbtas konkursas dalinėms doktorantūros studijoms tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose 2020-2021 mokslo metais. Norėtume paraginti pasidalinti informacija su doktorantūros studentais, galbūt juos sudomins ši galimybė. Ne trumpesniam nei 3 mėnesių  ir ne ilgesniam nei 10 mėnesių laikotarpiui (dviem akademiniams semestrams iš eilės) skiriama valstybės parama: 15 bazinių socialinių išmokų dydžio stipendija per mėnesį; Dengiama dalis studijų kainos; Kelionės išmoka. Paraiškas konkursui galima teikti iki š. m. balandžio 19 d. imtinai. Daugiau informacijos apie reikalavimus kandidatams, atrankos kriterijus bei konkursui teikiamus dokumentus galima rasti čia:...

plačiau

1
...