Biologijos mokslų krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas

2012.04.11

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

GAMTOS TYRIMŲ CENTRAS

INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRAS

LATVIJOS UNIVERSITETAS

AGDER UNIVERSITETAS

 

Biologijos mokslo krypties disertacijų tematikų

 ir doktorantų vadovų konkursas

2012 m.

Disertacijų tematikų konkursas

 

Balandžio 10 d. skelbiamas konkursas biologijos mokslo krypties (01 B) disertacijų tematikoms. Paraiškas galima teikti nuo balandžio 10 d. iki gegužės 4 d.

 

Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslininkų tyrimų grupės.

Siūlomų disertacijų tematikos turi atitikti doktorantūros institucijų kryptis.

 

Disertacijų tematikos gali būti formuluojamos plačiau ir iš vienos disertacijos tematikos gali būti rengiamos kelios disertacijos.


Disertacijų tematikų konkursui reikia pateikti Disertacijos tematikos pristatymą.

Doktorantų vadovų konkursas

Balandžio 10 d. skelbiamas doktorantų vadovų konkursas. Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo balandžio 10 d. iki gegužės 4 d.

 

Doktoranto vadovas turi atitikti ne žemesnius kaip vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus[1]  bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje.

Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančių akademinėse atostogose).

 

Doktorantų vadovų konkursui pateikiami šie dokumentai:
-  
 CV Europass forma
-  
Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas
-  
Prašymas dalyvauti konkurse

Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami:

 

 

 

 

Vytauto Didžiojo universitetas

Laisvės al. 53 – 207, Kaunas.

Kontaktinis asmuo – Eiginta Okunė, tel. (8 37) 209 815,

+370 619 21615, el. paštas e.okune@mt.vdu.lt.

Dokumentų priėmimo laikas: 9.00–16.00 val.

 

 

Gamtos tyrimų centras

 

Akademijos g. 2, Vilnius. Kontaktinis asmuo – Sigitas Podėnas. Tel. (85) 272 99 33, e-paštas: sigitas.podenas@ekoi.lt.  Dokumentu priėmimo laikas – 8:00-16:30.

 

 

Inovatyvios medicinos centras

 

 

Žygimantų g. 9, Vilnius.

Kontaktinis asmuo – Almantas Šiaurys,

tel. (8 5) 262 94 85, el. paštas a.siaurys@imcentras.lt.

Dokumentų priėmimo laikas: 8.00–16.30 val.

 

Iki gegužės 14 d. pateiktos disertacijos tematikos bei doktorantų vadovų kandidatūros bus  svarstomos doktorantūros komitete. Sprendimai dėl laimėjusių tematikų ir vadovų bus paskelbti viešai iki gegužės 18 d.[1] Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71, 8.2 punkto reikalavimai.

 

 

Čia rasite visą informaciją:http://www.vdu.lt/biologijos-mokslu-krypties-disertaciju-tematiku-ir-doktorantu-vadovu-konkursas.html