ES struktūrinių fondų paramos projektai

Jungtinio gamtos tyrimų centro (JGTC) įkūrimas

Projekto vadovai: iki 2012-12-31 habil. dr. Dalius Butkauskas; nuo 2013-01-01 Aušra Stankuvienė

Projekto kodas: VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-008

Projekto vykdytojas: Gamtos tyrimų centras

Projekto trukmė: 2010 - 2014 m.

Daugiau informacijos apie projektą

Biologinių ir žemės išteklių tyrimo ir naudojimo technologijų MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOGEONAUDA-D)

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas , dr. Antanas Matelis

Projekto kodas: VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-009

Projekto vykdytojas: Gamtos tyrimų centras

Projekto trukmė: 2010 - 2014 m.

Daugiau informacijos apie projektą

Gamtos tyrimų centro institucinių, mokslininkų ir tyrėjų gebėjimų stiprinimas (MTTP)

Projekto vadovai:

Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-002

Projekto vykdytojas: Gamtos tyrimų centras

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Daugiau informacijos apie projektą

Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA)

Projekto vadovai: Gamtos tyrimų centras

Projekto kodas: VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-003

Projekto vykdytojas: Klaipėdos universitetas

Projekto trukmė: 2009 - 2015 m.

Daugiau informacijos apie projektą

Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-08-V-01-019

Projekto koordinatorius: Klaipėdos universitetas
Projekto partneriai: Gamtos tyrimų centras, Lietuvos energetikos institutas, Kosmoso mokslo ir technologijų institutas, Fizinių ir technologijos mokslo centras

Projekto trukmė: 2012 - 2015 m.

Daugiau informacijos apie projektą

Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius biomedicinos srityje, rengimo tobulinimas (BIOMEDOKT)

Projekto vadovai: prof. dr. (HP) Sigitas Podėnas

Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002

Projekto koordinatorius:  Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto partneriai: Aleksandro Stulginskio universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas, Vilniaus universitetais, Gamtos tyrimų centras, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras, Lietuvos kūno kultūros akademija, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas

Projekto trukmė: 2010 - 2015 m.

Informacija apie projektą