ES struktūrinių fondų paramos projektai

Invazinių ir svetimžemių rūšių būklės tyrimai Lietuvoje

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

 

iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0012 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“

Įgyvendinančioji institucija: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Projekto vykdytojas: Gamtos tyrimų centras

Projekto laikas: pradžia – 2019 m. birželio mėn., trukmė – 36 mėn.

Projekto vadovas: Valerijus Rašomavičius

Projekto tikslas: atlikti Europos Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių bei Lietuvos invazinių ir agresyviausių svetimžemių rūšių populiacijų būklės tyrimus, parengti jų plitimo bei grėsmių aprašymus ir paplitimo žemėlapius Lietuvoje.

Viešinimas