Spygliuočių miškų grybų taksonominio identiteto, ekologijos ir paplitimo nustatymas

Projekto vadovai: dr. Jurga Motiejūnaitė

Projekto trukmė: 2017–2020 m.

Skirtingų stresorių tipų toksiškumo vandens organizmams vertinimas

Projekto vadovai: dr. Laura Butrimavičienė

Projekto trukmė: 2017–2020 m.

Elniniuose ir galvijuose aptinkamų Sarcocystis genties parazitų įvairovės tyrimai

Projekto vadovai: dr. Petras Prakas

Projekto trukmė: 2017–2020 m.

Bakteriofagų vaidmuo reguliuojant azoto apykaitą melsvabakterėse: nuo ląstelių iki bendrijos

Projekto vadovai: dr. Sigitas Šulčius

Projekto trukmė: 2017–2019 m.

Morfologinės ir litologinės anomalijos nerijos krante

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Projekto trukmė: 2014–2016 m.

Plėviasparnių vabzdžių mitybiniai tinklai ir ekosistemos funkcijos miške ir kirtavietėje

Projekto vadovai: dr. Ana Budrienė

Projekto trukmė: 2016 m.

Kraujasiurbių vabzdžių pernešamų mišrių kraujo infekcijų vystymosi ir poveikio šeimininkui tyrimai.

Projekto vadovai: dr. Vaidas Palinauskas

Projekto trukmė: 2015–2018 m.

Parazitinių pirmuonių virulentiškumo mechanizmai

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Projekto trukmė: 2015–2018 m.

Parazitinių plokščiųjų helmintų specifiškumo ir rūšių formavimosi sąsajos su galimų šeimininkų įvairove

Projekto vadovai: dr. Virmantas Stunžėnas

Projekto trukmė: 2015–2018 m.

Nanodalelių ir sunkiųjų metalų toksiškumo mechanizmų tyrimas žuvims ontogenezėje

Projekto vadovai: dr. Nijolė Kazlauskienė

Projekto trukmė: 2015–2018 m.

Doktorantūros studijų plėtra

Projekto vadovai: Dr. Jurgita Sorokaitė

Projekto trukmė: 2016 m.

Aplinkos genotoksiškumo tyrimai paskandinto Baltijos jūroje cheminio ginklo zonose (GENOTOX)

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Spygliuočių patogenų molekulinis identifikavimas UNESCO saugomoje Kuršių nerijoje (NERIJOS PŪŠŲ FITO)

Projekto vadovai: dr. Deividas Valiūnas

Projekto trukmė: 2013 - 2015 m.

Siurbikių gyvenimo ciklų evoliucijos ir filogenijos analizė molekuliniais ir kariologiniais metodais (FLUKE)

Projekto vadovai: dr. Romualda Petkevičiūtė

Projekto trukmė: 2013 - 2015 m.

Žąsiniuose paukščiuose aptinkamų Sarcocystis genties parazitų tyrimai (SARCOCYSTIS)

Projekto vadovai: dr. Petras Prakas

Projekto trukmė: 2013 - 2015 m.

Persistentinių teršalų poveikio vandens ekosistemai komplesiniai tyrimai ir modeliavimas (TERŠALAI)

Projekto vadovai: dr. Nijolė Kazlauskienė

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Solidago genties rūšių ir biotipų įvairovė, gausos reguliavimas ir panaudojimas (SOLIDAGO)

Projekto vadovai: dr. Jolita Radušienė

Projekto trukmė: 2013 - 2015 m.

Žudymo ir atsparumo ryšys Saccharomyces cerevisiae K2 kilerinės sistemos funkcionavime (ŽARA)

Projekto vadovai: doc. dr. Elena Servienė

Projekto trukmė: 2013 - 2015 m.

Glacigeninių darinių, susidariusių deglaciacijos proceso metu, sedimentacijos sąlygų nustatymas (LEDYNAI)

Projekto vadovai: habil. dr. Valentinas Baltrūnas

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Prekambro uolienų sritys ir aktyvios tektoninės ribos apie Baltijos jūrą ir šalia jos (PREKAMBRAS)

Projekto vadovai: dr. Gražina Skridlaitė

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Potencialių fitoplazmų patogenezės faktorių-fosfolipazių charakterizavimas (FITOPLAZMA)

Projekto vadovai:

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Gravitacijos reikšmė augalų reakcijoms į ultravioletą-A ir mėlyną šviesą (GRAVIRUM)

Projekto vadovai: dr. Danguolė Raklevičienė

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Porinio česnako (Allium scorodoprasum L.) citotipų paplitimo Lietuvoje ekologinės savybės (ČESNAKAS)

Projekto vadovai: dr. Birutė Karpavičienė

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Sisteminis jautrumą K2 toksinui moduliuojančių S. cerevisiae genetinių faktorių identifikavimas (TOKSINAS)

Projekto vadovai: doc. dr. Elena Servienė

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Rūšies prisitaikymo antropogeninei aplinkai įtaka jos populiacijų genetinei įvairovei (SINANTROPAI)

Projekto vadovai: dr. Eduardas Budrys

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Eglės patrauklumą žievėgraužiui tipografui lemiančių metabolitų dinamika ir ją įtakojantys veiksniai (EGLĖ)

Projekto vadovai: dr. Vidmantas Karalius , prof. habil. dr. Vincas Būda

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Kuojos (Rutilus rutilus) žarnyno mikrobiota ir jos kaita dėl upių taršos poveikio (KUOJA)

Projekto vadovai: dr. Vesta Skrodenytė-Arbačiauskienė

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Dafnijų sezoninių fenotipų biocheminiai-proteominiai tyrimai ir jų panaudojimas taršos indikacijai (SEZOFEN)

Projekto vadovai: doc., dr. Kęstutis Arbačiauskas

Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Abiotinių veiksnių įtaka paprastojo kadagio α-pineno enantiomerų paplitimui (KADAGYS)

Projekto vadovai: dr. Kristina Ložienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Parazitinio grybo Chondrostereum purpureum panaudojimas lapuočių medžių atžėlimo kontrolei (BIOCHON)

Projekto vadovai: dr. Vaidotas Lygis

Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Lašišos ir šlakio subpopuliacijų adaptacijos lokaliose sąlygose priklausomybė nuo genotipo (LAŠIŠA)

Projekto vadovai: dr. Saulius Stakėnas

Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Rytų Europos lygumos įtaka pleistocene apledėjusių Europos regionų biotos elementų formavimuisi (LYGUMA)

Projekto vadovai: habil. dr. Vytautas Kontrimavičius

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Kraštovaizdžio fragmentacijos įtaka vabzdžių-apdulkintojų ir entomofagų genetinei įvairovei (FRAGILEGEN)

Projekto vadovai: dr. Eduardas Budrys

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Lietuvos kvartero paleoklimatinių įvykių chronologija ir tarpregioninė koreliacija (KVARTERAS)

Projekto vadovai: dr. Vaida Šeirienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Vilniaus miesto plėtros ypatumai Rytų Lietuvos probleminio regiono kontekste (PLĖTRA)

Projekto vadovai: dr. Donatas Burneika

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Dvigeldžiuose moliuskuose ir žuvyse parazituojančių siurbikių molekulinė identifikacija ir gyvenimo ciklai (SIURBIKĖS)

Projekto vadovai: dr. Virmantas Stunžėnas

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Aplinkos geno-citotoksiškumo tyrimai jūrinėje hidrosistemoje „Atlantas-Šiaurės jūra-Baltijos jūra“ (GENCITOX)

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Prioritetinių sunkiųjų metalų subletalaus poveikio ypatumų vandens gyvūnų elgsenai tyrimai (ELGSENA)

Projekto vadovai: dr. Nijolė Kazlauskienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Jonažolių vaistinės žaliavos kokybės modeliavimas abiotinių ir biotinių veiksnių įtakoje (HYPERICUM)

Projekto vadovai: dr. Jolita Radušienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.