Nacionalinės mokslo programos

Didžiųjų kormoranų kolonija miško ekosistemoje - hipertrofikacijos poveikis ir dinamikos tempai

Projekto vadovai: dr. Jurga Motiejūnaitė

Projekto trukmė: 2012–2014 m.

Tarprūšiniai sodo augalų hibridai – naujas antocianinų šaltinis

Projekto vadovai: habil. dr. Ona Nijolė Anisimovienė

Projekto trukmė: 2011–2013 m.

Antimikrobiškai aktyvių pieno rūgšties bakterijų filogenetinė analizė ir atranka raugų gamybai

Projekto vadovai:

Projekto trukmė: 2012–2014 m.

Svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių veiksnių ir genominių pokyčių tyrimai

Projekto vadovai: GTC dalies vadovė – dr. Regina Vyšniauskienė

Projekto trukmė: 2014 - 2014 m.

Invazinių rūšių adaptacija ir jų poveikis įvairaus sudėtingumo vandens ekosistemoms (INSIST)

Projekto vadovai: Prof., dr. Kęstutis Arbačiauskas

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Uosialapio klevo invazijos ekotoksikologinė raiška kranto zonos ekotonuose (ACERTODUE)

Projekto vadovai: dr. Levonas Manusadžianas

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Retesniųjų uoginių augalų bioaktyvių komponentų kitimas priklausomai nuo genotipo ir aplinkos (UOGBIOGENA)

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Didžiųjų kormaranų kolonija miško ekosistemoje – hipertrofikacijos poveikis ir dinamikos tempai (KOREKO)

Projekto vadovai: dr. Jurga Motiejūnaitė

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Paleoaugalijos ekspansija ekosistemos dinamikos kontekste rytų Baltijos regione poledynmetyje (PALEOAUGALIJA)

Projekto vadovai: dr. Miglė Stančikaitė

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Bičių, Apis mellifera, svetimkraščių ligų sukėlėjų aptikimas ir plitimo Lietuvoje dėsningumai (VIRUSAI)

Projekto vadovai: dr. Sandra Radžiutė

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Planktono bendrijų atsakas į GONYostomum semen įsikūrimą ir kitus biotinius, abiotinius veiksnius (BEGONY)

Projekto vadovai: dr. Jūratė Kasperovičienė

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Genetikos laboratorijos atsakingas koordinatorius: dr. Vytautas Melvydas.

Nuodėgulinio ir juodažiočio grundalų paplitimo, poveikio ir gausos mažinimo studija Lietuvoje (INVAZINIAI GRUNDALAI)

Projekto vadovai: dr. Saulius Stakėnas

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Kvartero šiltmečių paleoaplinkos pokyčių cikliškumas, dinamika ir kaitos modeliai (CIKLAS)

Projekto vadovai: habil. dr. Valentinas Baltrūnas

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.