Trumpalaikė mokslinė išvyka kompetencijai kelti

Projekto vadovai: Iglė Vepštaitė-Monstavičė

Trumpalaikė mokslinė išvyka kompetencijai kelti

Projekto vadovai: dr. Juliana Lukša

Trumpalaikė mokslinė išvyka

Projekto vadovai: Iglė Vepštaitė-Monstavičė

Projekto viešinimas

Trumpalaikė mokslinė išvyka kompetencijai biomoksluose kelti

Projekto vadovai: doc. dr. Elena Servienė

Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje

Projekto vadovai: dr. Vaidas Palinauskas

Projekto viešinimas

Mokslinės kompetencijos ugdymas Tarptautinėje cheminės ekologijos konferencijoje

Projekto vadovai:

Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo ir kvalifikacijos kėlimo stažuotė Kanados nacionalinėje vabzdžių, voragyvių ir nematodų kolekcijoje

Projekto vadovai: dr. Pavel Starkevič

Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo ir kvalifikacijos kėlimo stažuotė Kalifornijos universitete Riversaide (JAV)

Projekto vadovai: dr. Rasa Čepulytė

Mokslinės kompetencijos ugdymas Tarptautinėje cheminės ekologijos konferencijoje

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Miško ekosistemų pažaidos ir mikorizės pokyčiai

Projekto vadovai: dr. Jurga Motiejūnaitė

Podoktorantūros stažuotė

Stažuotoja: R. Buožytė

Molecular and morphological approach terevealing, diversity, taxonomy and life-cycles oflarval flukes parasitizing in water molluscs

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Podoktorantūros stažuotė

Stažuotoja: O. Kudlai

Molecular and morphological characterization of avian malaria and related haemosporidian parasites

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Podoktorantūros stažuotė

Stažuotojas: D. Dimitrov

Karantininio bulvių kenkėjo-nematodo Globodera rostochiensis lytinio feromono paieška

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Vincas Būda

Podoktorantūros stažuotė

Stažuotoja: R. Čepulytė-Rakauskienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis, 2015 m.

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Parama doktoranto akademinei išvykai, 2013 m.

Projekto vadovai: dr. Rita Žiegytė

Parama doktorantės išvykai, 2012 m.

Projekto vadovai: dr. Violeta Pukelytė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-1), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. E. Bagdonaitė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-2), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. G. Adamonytė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-3), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. R. Grigutytė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-4), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Giedrė Višinskienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-5), 2011 m.

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-6), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Žana Skuratovič

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-7), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-8), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Sigita Jurkonienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-9), 2011 m.

Projekto vadovai:

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-10), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Vaida Šeirienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-11), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Gražina Skridlaitė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-12), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Dalia Kisielienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-13), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Romualda Petkevičiūtė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-14), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Vaidas Palinauskas

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-15), 2011 m.

Projekto vadovai:

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-16), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Vaidotas Lygis

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-17), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Danguolė Raklevičienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-18), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Jolita Radušienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-19), 2011 m.

Projekto vadovai:

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-20), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Judita Koreivienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-21), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Danguolė Švegždienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-22), 2011 m.

Projekto vadovai:

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-23), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Kristina Ložienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-24), 2011 m.

Projekto vadovai: doc., habil. dr. Linas Balčiauskas

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-25), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Ričardas Paškauskas

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Parama išvykai- 1)

Projekto vadovai: dr. Sigita Jurkonienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Parama išvykai- 2)

Projekto vadovai: dr. Dalia Kisielienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Parama išvykai- 3)

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Parama išvykai- 4)

Projekto vadovai: dr. D. Kazlauskienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Parama išvykai- 5)

Projekto vadovai: dr. Svetlana Markovskaja

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Parama išvykai- 6)

Projekto vadovai: dr. Jūratė Sendžikaitė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Parama išvykai- 7)

Projekto vadovai: dr. Jolita Radušienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Parama išvykai- 8)

Projekto vadovai: Violeta Pukelytė-Baltrūnienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Parama išvykai- 9)

Projekto vadovai: dr. Birutė Karpavičienė