Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos programa

Knygos "Lietuvos žiauberiškosios kerpės" galutinis parengimas ir išleidimas

Projekto vadovai: dr. Jurga Motiejūnaitė

Projekto trukmė: 2016 m.

Netyrinėti briologiniai rinkiniai. Reikšmė Lietuvos briofloros pažinimui ir kraštovaizdžio pokyčių įtakos jos struktūrai vertinimui

Projekto vadovai: Dr. Ilona Jukonienė

Projekto trukmė: 2016–2018 m.