Sutartys su valstybinėmis institucijomis

Pažangūs modeliai, piliečių mokslas ir didieji duomenys tvariai vidaus vandenų maisto produkcijai ir ekosistemų paslaugoms

Projekto vadovai: dr. Asta Audzijonytė

Tikslas: patobulinti agrobiologinių maisto išteklių ir biologinės įvairovės valdymą vidaus vandenų ekosistemose, sujungiant tradicinių mokslinių tyrimų žinias su tikimybiniais modeliavimo metodais ir didelės apimties duomenų rinkimu pasitelkiant piliečių mokslo programas.

Prokekto uždaviniai: apjungti duomenis iš ilgalaikių vidaus vandens ekosistemų mokslinių tyrimų su  novatorišku duomenų rinkimu vykdant piliečių mokslo programą paremtą išmaniais mobiliais telefonais; integruoti duomenis į analizės ir modeliavimo priemones, leidžiančias prognozuoti ekosistemos būklę pagal alternatyvius valdymo ir klimato kaitos scenarijus; sukurti atviros prieigos ilgalaikių tyrimų vidaus vandenų ekosistemų skaitmeninę duomenų bazę.

Projekto viešinimas

Dėl Europos bendrijos svarbos augalų rūšių inventorizacijos

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Atstovo dalyvavimo komiteto „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika“ veikloje išlaidų apmokėjimas

Projekto vadovai: dr. Ričardas Paškauskas

Projekto trukmė: 2019 m.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo dalies ataskaitos parengimo paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Zigmantas Gudžinskas

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Baltijos jūros priekrantės ichtiofaunos tyrimų 2018 metais bei ekologinės būklės pagal žuvų rodiklius vertinimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2018 m.

Dėl pareiškėjų, kuriems skiriama parama pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemones ,,Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, ,,Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“, ,,Avilių transportavimo į g

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015-2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projekto vykdymo sutartis. Rekomendacijų dėl žuvų gaudyklių naudojimo priekrantės žvejyboje parengimas

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015-2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projekto vykdymo sutartis. Baltijos jūros priekrantėje naudojamų žuvų populiacijų eksploatavimo intensyvumo įvertinimas ir pagal poreikį rekomendacijų dėl vers

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015-2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projekto vykdymo sutartis. Paprastojo pelėno (Microtus arvalis) paplitimo versliniuose soduose ir uogynuose nustatymas, dėl augalų apsaugos produktų registravi

Projekto vadovai: doc., dr. habil. Linas Balčiauskas

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos Nemuno upės atkarpoje pokyčių stebėjimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Projekto trukmė: 2018 m.

Šiaurės Lietuvos karstinio rajono gipso cheminės denudacijos monitoringo vykdymo paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2018–2021 m.

Inovatyvios daugiafunkcinės biotekstilės su integruotais silicio dioksido ir sukcinito priedais sukūrimas bei šio produkto poveikio tyrimai

Projekto vadovai: habil. dr. Dalius Butkauskas

Projekto trukmė: 2018m. – Iki visų įsipareigojimų įvykdymo

Hidroelektrinės su Kaplan tipo turbina poveikio migruojantiems unguriams mokslinių tyrimų paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Saulius Stakėnas

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Invazinių kraujasiurbių mašalų populiacijos būklės 2017 m. ištyrimo ir įvertinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Projekto trukmė: 2017 m.

Europinių ungurių populiacijos išteklių atstatymo ir būklės monitoringo tyrimų paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2017–2018 m.

Hidroelektrinės su Kaplan tipo turbina poveikio migruojantiems unguriams mokslinių tyrimų paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Saulius Stakėnas

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

CITES ekspertizių ir konsultacijų atlikimo paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Povilas Ivinskis , dr. Jolanta Rimšaitė

Projekto trukmė: 2017 m.

Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių netyčinės introdukcijos ir plitimo kelių Lietuvoje analizės bei prioritetinių patekimo kelių nustatymo, įgyvendinant 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 d

Projekto vadovai: dr. Zigmantas Gudžinskas

Projekto trukmė: 2017–2018 m.

Gamtos tyrimų centro augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymo ir atnaujinimo projekto biudžeto lėšų naudojimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Projekto trukmė: 2017 m.

Praeivių žuvų populiacijos būklės 2017 m. Lietuvos upėse ištyrimo ir įvertinimo paslaugos atlikimas

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Projekto trukmė: 2017 m.

Lėšų skyrimo sutartis. Lėšų skyrimas Institucijai ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) užsakymų vykdymui remti.

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė , dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2017 m.

Dėl paramos skyrimo pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017-2019 metų programą

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2017 m.

Sutartis dėl eksperto veiklos apmokėjimo 2017 metais ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programai „Horizontas 2020“ komitete „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika

Projekto vadovai: dr. Ričardas Paškauskas

Projekto trukmė: 2017 m.

Pasiūlymo dėl Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų vertinimo pagal IUCN kategorijas ir rūšių aprašymų parengimas

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Projekto trukmė: 2017–2018 m.

Kuršių marių žuvų išteklių tyrimų ir rekomendacijų dėl žuvų išteklių racionalaus naudojimo ir saugomų žuvų šalutinio laimikio sumažinimo pateikimas 2016-2018 m.

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2017–2018 m.

Žuvų išteklių įvertinimo valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017-2021 m. parengimas

Projekto vadovai: dr. Tomas Virbickas

Projekto trukmė: 2017–2018 m.

Praeivių žuvų populiacijos būklės 2017 m. Lietuvos upėse ištyrimas ir įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Projekto trukmė: 2016–2017 m.

Lietuvos vietinių bičių Apis mellifera genofondo išlikimo galimybių įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2017–2019 m.

Rekomendacijų dėl nuostolių, patirtų netekus galimybės žvejoti dėl kitų asmenų veiklos, kompensavimo parengimas

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2017–2018 m.

Projekto viešinimas