Lietuvos - Latvijos - Kinijos projektai

Branduolinės jėgainės eksploatavimo poveikio ešerių (Perca fluviatilis) populiacijai įvertinimas remiantis genetiniais ir žuvų otolitų-natūralių aplinkos kontaminacijos radionuklidais bei šilumine tarša fiksatoriais, tyrimais (TAIVANIS), 2010-2012 m.

Projekto vadovai: Lietuvos MA akademikas, habil. dr. Mečislovas Žalakevičius

Projekto vadovas Latvijoje: dr. Isaak Rashal

Projekto vadovas Kinijoje (Taivanyje): prof. Wann-Nian Tzeg

Projekto trukmė: 2010 - 2012 m.