Nustatyti biopreparatą sudarančių naftą oksiduojančių mikroorganizmų (NOM) koncentraciją, pagamintoje suspensijoje esančių NOM koncentraciją ir rūšinę sudėtį, NOM koncentraciją natūraliame valomame grunte iki ir po biopreparato suspensijos įterpimo

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Projekto trukmė: 2019 m.

Vaistinių ir aromatinių augalų potencialių genetinių sklypų tinkamumo ilgalaikiam saugojimui įvertinimas 2019 metais Vidurio Lietuvoje

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Projekto trukmė: 2019 m.

Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai analizė

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2019 m.

Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos Nemuno upės atkarpoje pokyčių stebėjimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Projekto trukmė: 2019 m.

Aleksandriškų telkinio smėlio mėginio fr 0/4 mm petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2019 m.

Praeivių žuvų populiacijos būklės 2019 m. Rytų Lietuvos upėse ištyrimas ir įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Projekto trukmė: 2019 m.

Gamtinio smėlio ir žvirgždo mišinio fr.0-16 petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2019 m.

Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2019–2020 m.

Gamtinių ir sintetinių grūdų kenkėjo (didžiojo milčiaus) lervų repelentų tyrimas

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Vincas Būda

Projekto trukmė: 2019 m.

Trakų I ir Margio karjerų gamtinio smėlio ir žvirgždo mišinio mėginių mineralinės-petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2019 m.

„Biocidinių produktų (medienos antiseptikų) „Asepas-1, „asepas-2“, „Asepas-3“, „Vabas“ ir „AsepasPro“ poveikio medienos puvinį bei pelijimą sukeliantiems grybams įvertinimas“

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Projekto trukmė: 2019 m.

Paslaugų pirkimo sutartis. Augalinės kilmės bioplastiko (biokompozito) gamybos eksperimentinės technologijos kūrimas

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Projekto trukmė: 2019 m.

Conceptual study of CO injection in Vilkyciai oil field aimed at application for exploiting the residual oil zone (hereinafter: REPORT)

Projekto vadovai: habil. dr. Saulius Šliaupa

Projekto trukmė: 2019 m.

IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimo ir pertvarkymo į atliekyną hidrogeologinis modeliavimas ir analizė

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Projekto trukmė: 2019– m.

Vandens lygio svyravimo poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno HE įvertinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringo 2019-2020 metais atlikimas

Projekto vadovai: dr. Kęstutis Jokšas

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Vilnios atkarpos Pavilnių regioniniame parke dinaminiai pokyčiai ir juos sąlygojantys faktoriai

Projekto vadovai: dr. Regina Morkūnaitė

Projekto trukmė: 2015 m.

Vilnios upės atkarpos Pavilnių regioniniame parke dinaminiai pokyčiai ir juos sąlygojantys faktoriai

Projekto vadovai: dr. Regina Morkūnaitė

Projekto trukmė: 2013–2014 m.

Avižų dryžlige užkrėstų augalų spektrinių savybių tyrimas

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

CO2 dujų susidarymo saugomuose grūduose tyrimas

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Praeivių žuvų populiacijos būklės 2018 m. Rytų Lietuvos upėse ištyrimas ir įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Projekto trukmė: 2018 m.

Pašilių ir Bajorų telkinių žvyro žaliavos petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m.

Biokompozito gamybai tinkamų grybų išskyrimas, kolekcijos sudarymas ir palaikymas

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

7 grunto mėginių granuliometrinė analizė

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Miškinių karjero dviejų žaliavos mėginių petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Karpologiniai grunto tyrimai

Projekto vadovai: dr. Dalia Kisielienė

Projekto trukmė: 2018 m

Rūsteikių telkinio smėlio ir žvyro mineralinės-petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Trijų magminės uolienos mėginių petrografinis tyrimas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Avižų atspindėtos šviesos savybių ryšio su jų cheminėmis ir fiziologinėmis savybėmis tyrimas

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2018 m

Medaus bei medaus klastojimui naudojamų priemaišų spektrometriniai tyrimai

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2018 m

Ligų diagnozavimo aikštelių su natūralia infekcija, dirbtiniu užkratu (inokuliacija) ir kontroliuojama infekcija įrengimo metodikos sukūrimas

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2018 m

Papiškių žvyro telkinio žaliavos mineralinės-petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Dviejų magminės uolienos mėginių petrografinis tyrimas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Bogušiškių telkinio smėlio mėginio mineralinės-petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Smėlio-žvirgždo frakcijos mineralinės medžiagos sudėties nustatymas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Vaistinių ir aromatinių augalų sėklinių (genetinių) sklypų būklės įvertinimas ir tikslinių rūšių sėklų pavyzdžių surinkimas 2018 metais Šiaurės Lietuvoje

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Projekto trukmė: 2018 m

Klimato kaitos ir antropogeninis poveikis Nemuno potvyniams žemiau Neries žiočių ir šio ruožo (nuo santakos su Nevėžiu iki Klevinės žiočių) užliejamoms teritorijoms, pagal nuotėkio matavimus ir HEC-RAS modelį

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2018 m

Beržės upelio hidrografinio tinklo kaitos analizė

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2018 m

Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai 2018 metais analizė

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2018–2019 m

Požeminio vandens kokybės ir saugos tyrimo darbų atlikimo sutartis

Projekto vadovai:

Projekto trukmė: 2018–2019 m

KHE tvenkinio vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms įvertinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2018 m

Sapiegų rezidencijos parke (Antakalnio g. 17, Vilnius) ir Trakų Vokės dvaro sodybos parke (Žalioji a. 2A, Vilnius) vykdytų archeologinių tyrimų metu rastų kultūrinių sluoksnių mėginių makrobotaninė (augalų makroliekanų) analizė

Projekto vadovai: dr. Dalia Kisielienė

Projekto trukmė: 2018 m

Miškinių telkinio žvirgždo-smėlio mišinio petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Šiaudų skydų atsparumo pelėsiniams grybams įvertinimas padidintos drėgmės sąlygomis, vadovaujantis LST EN ISO 846:1999 standartu

Projekto vadovai: dr. Danguolė Bridžiuvienė

Projekto trukmė: 2018 m

Vandenvietės, esančios Ausieniškių kaime, požeminio vandens kokybės ir saugos tyrimai 2018 metais

Projekto vadovai:

Projekto trukmė: 2018 m.

Stintų nerštinės migracijos, žuvų pavasarinės ir rudeninės migracijų intensyvumo stebėjimų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje 2018 m. kasimo darbų metu

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2018 m.

Papiškių žvyro telkinio žaliavos mineralinės-petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB Papiškių karjeras

Sutarties trukmė: 2017 m.

Klaipėdos miesto savivaldybės pajūrio žemyno kranto rekreacinės zonos krantotvarkos programos parengimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Sutarties trukmė: 2017 m.

UAB Kauno keliai eksploatuojamo žvyro telkinio, esančio Jonavos raj., Dumsių sen., Salupių kaime, žaliavos petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB Kauno keliai

Sutarties trukmė: 2017 m.

Lietuvos populiacijų eglių, pušų, kadagių, beržų eterinių aliejų tyrimas, rekomendacijų dėl žaliavos tinkamumo naujų produktų gamybai pateikimas

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Vincas Būda

Užsakovas: UAB Natural Products International

Sutarties trukmė: 2017 m.