Leidžiami moksliniai žurnalai, Acta Zoologica Lithuania