Leidžiami moksliniai žurnalai, Ethical principales