Leidžiami moksliniai žurnalai, Zoology and Ecology