Adamonytė Gražina

Gimė 1959 m. spalio 6 d. Joniškyje. 1977 m. baigė Joniškio 2-ąją vidurinę mokyklą. 1983 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo biologės, biologijos ir chemijos dėstytojos specialybę.

1983–1985 m. dirbo Lietuvos MA Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijoje vyr. laborante, 1985–1988 m. – aspirantė, 1988–1992 m. – jaunesniąja mokslo darbuotoja, 1992–1993 m. – asistente. 1994–2001 m. – Botanikos instituto Mikologijos laboratorijos mokslo darbuotoja, 2001–2011 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja. 1994–1999 m. – Botanikos instituto mokslinė sekretorė. Nuo 2011 m. dirba Lietuvos mokslo taryboje.

1992 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją „Fiziologiškai aktyvių junginių poveikis cukrinių runkelių augimui ir produktyvumui“1. 1993 m. nostrifikuota daktare.

Disertaciniame darbe tyrė galimybę reguliuoti cukrinių runkelių augimą ir produktyvumą fiziologiniais auksino analogais ir retardantų tipo junginiais. Nustatė, kad efektyviausi cukrinių runkelių augimo reguliatoriai, įtakojantys svarbiausius morfologinius ir fiziologinius šios žemės ūkio kultūros rodiklius bei skatinantys derliaus formavimąsi, buvo fiziologinis auksino analogas α-naftilacto rūgšties darinys preparatas TA-12 ir retardantinio veikimo tipo preparatas kampozanas M. 1994–2010 m. dirbo gleivūnų (Myxomycetes) taksonomijos ir ekologijos, mikorizės srityse.

Išspausdino apie 30 mokslinių, nemažai mokslo populiarinimo straipsnių.

Dalyvavo konferencijose Rusijoje, Baltarusijoje, Ispanijoje, Belgijoje, Latvijoje, Meksikoje, Estijoje, Ukrainoje.

1990 m. stažavosi Timiriazevo žemės ūkio akademijoje Maskvoje; 1997, 2001 ir 2004 m. – Gioteborgo universiteto Botanikos institute; 2000 m. V. Komarovo botanikos institute Sankt-Peterburge; 2002 m. – Londono Gamtos istorijos muziejuje; 2003 m. Latvijos universiteto herbariume; 2005 m. – Madrido karališkajame botanikos sode.

2003, 2004, 2006, 2007, 2008 m. dalyvavo miksomicetų tyrimo ekspedicijose Prancūzijoje; Rūko kalnų nacionaliniame parke, JAV; Šiaurės Kazachstane; Reunjono saloje; Italijoje; Šiaurės Švedijoje.

Ilgametė mokslo žurnalo „Botanica Lithuanica“ sekretorė.

Lietuvos mikologų draugijos narė.

Nuorodos

1 Адамоните Г. Действие физиологически активных соединений на рост и продуктивность сахарной свеклы: Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс,1992. – 23 с.