Antanynienė Aldona

 

Gimė 1941 m. spalio 22 d. Balbieriškyje. 1959 m. baigė Alytaus antrąją vidurinę mokyklą. 1964 m. baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos-geografijos fakultetą. Įgijo vidurinės mokyklos biologijos ir žemės ūkio gamybos pagrindų mokytojos specialybę.

1965–1968 m. – Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Augalų ir gyvulių augimo stimuliatorių tyrimo probleminės laboratorijos vyresnioji laborantė, 1968 m. – Visasąjunginio mokslinių tyrimų instituto „Termoizoliacija“ vyresnioji inžinierė. 1968–1971 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantė, 1971–1972 m. – Sporinių augalų sektoriaus vyresnioji laborantė, 1972–1974 m. – inžinierė, 1974 m. – jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1975–1984 m. – vyresnioji mokslinė bendradarbė, 1984–2000 m. – Hidrobotanikos laboratorijos vyresnioji mokslinė bendradarbė.

1973 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Bakterijų laisvos amino rūgštys gėlavandenėse ekosistemose“1. 1973 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. [1993/1994 m.] nostrifikuota daktare.

Dirbo vandens hidrobotanikos srityje. Išspausdino daugiau nei 80 mokslinių straipsnių.

1969 m. stažavosi Latvijos MA Mikrobiologijos instituto Mikroorganizmų fiziologijos laboratorijoje.

Nuorodos

1 Антанинене А. Свободные аминокислоты, образуемые бактериями в пресноводной экосистеме: Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс, 1973. – 37 с.