Avižienė-Urbaitytė Dalia

Gimė 1976 m. rugsėjo 9 d. Šiauliuose. 1994 m. baigė Šiaulių „Aido“ vidurinę mokyklą. 2000 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo ekologės specialybę.

1998–2001 m. – Botanikos instituto Kraštovaizdžio ekologijos laboratorijos vyresnioji laborantė, 2001–2006 m. – doktorantė, 2006–2007 m. – jaunesnioji mokslo darbuotoja, 2007–2010 m. – mokslo darbuotoja. Nuo 2010 m. dirba Nacionalinėje mokėjimo agentūroje.

2006 m. Botanikos institute apgynė disertaciją „Augalijos struktūrų įtaka gamtovaizdžių ekoestetinei kokybei“1. 2006 m. suteiktas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe fitocenotiniais ir ekoestetiniais metodais įvertinta Vilniaus miesto (Pavilnių, Verkių) ir jo apylinkių (Neries) regioninių parkų bei Trakų istorinio nacionalinio parko augalijos struktūrų įtaka gamtovaizdžių ekoestetinei kokybei. Ištirtos gamtovaizdžiams reikšmingos pievų, lapuočių, eglynų, mišrių eglynų, pušynų ir mišrių pušynų pakraščių, Pinus sylvestris, Betula pendula, Salix fragilis medžių giraičių ir Neries, Vilnios, Dūkštos upių ir ežerų apsauginių juostų augalų bendrijos. Parengtos rekomendacijos Pavilnių ir Verkių regioninių parkų regyklų, gamtovaizdžių ir jų augalijos ekoestetinei kokybei išsaugoti ir pagerinti.

Išspausdino virš 20 mokslinių straipsnių.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Latvijoje, Vokietijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Austrijoje, Čekijoje, JAV, Ispanijoje, Portugalijoje.

Lietuvos kraštovaizdžio ekologų draugijos narė, buvusi sekretorė.

Nuorodos

1 Avižienė D. Influence of vegetation structures on ecoaesthetic quality of sceneries = Augalijos struktūrų įtaka gamtovaizdžių ekoestetinei kokybei : summary of doctoral dissertation – Vilnius, 2006. – 30 p.