Čėsnienė Tatjana

 

2005 m. Vilniaus universite apgynė daktaro disertaciją „Pupų (Vicia faba L.) chlorofilinių morfozių panaudojimas augalų poliforminiam atsakui į kobalto perteklių įvertinimui“1. 2005 m. suteiktas daktaro laipsnis.

Gyvybės mokslų centro Biomokslų instituto docentė. Dirba augalų genetikos tyrimų srityje.

Nuorodos

1 Čėsnienė T. The use of field bean (Vicia faba L.) chlorophyll morphoses for the assessment of plant polymorphic response to cobalt excess = Pupų (Vicia faba L.) chlorofilinių morfozių panaudojimas augalų polimorfiniam atsakui į kobalto perteklių įvertinimui : summary of doctoral dissertation : biomedical science, biology (01 B). – Vilnius, 2005. - 31 p.