Čitavičius Donaldas

Gimė 1943 m. birželio 27 d. Prienuose. 1961 m. baigė Kazlų Rūdos vidurinę mokyklą. 1967 m. baigė Kauno medicinos institutą, įgijo gydytojo specialybę.

1967–1970 m. – Kauno medicinos instituto ir Leningrado A. Ždanovo universiteto Genetikos ir selekcijos katedros aspirantas. 1970–1972 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Augalų mutagenezės laboratorijos inžinierius, 1972–1975 m. jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1975–1984 m. – Mikroorganizmų genetikos laboratorijos vyresnysis mokslinis bendradarbis ir vadovas, 1984–1997 m. – Genetikos laboratorijos vyresnysis mokslinis bendradarbis ir vadovas. Nuo 1990 m. dirbo Vilniaus universitete. 1994–2008 m. – Vilniaus universiteto Augalų fiziologijos ir mikrobiologijos katedros vedėjas. 2008–2016 m. – Mikrobiologijos ir biotechnologijos katedros profesorius.

1973 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Daugybiniai mielių Sacharomyces cerevisiae mutantai“1. 1973 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. [1993/1994 m.] nostrifikuotas daktaru.

2004 m. Vilniaus universitete atliko habilitacijos procedūrą „Mielių Saccharomyces cerevisiae adaptyvumą reguliuojančios sistemos“2.

Dirbo molekulinės mikrobiologijos, mikroorganizmų molekulinės genetikos, biotechnologijos, prokariotų metabolizmo tyrimo srityse. Išspausdino per 50 mokslinių straipsnių. Publikavo leidinį: „Producentai: konstravimas ir kultivavimas: metodinė knyga“3.

Vadovavo kelių daktaro disertacijų parengimui.

1980–1981 m. stažavosi Molekulinės biologijos institute Prancūzijoje, 1987 m. – firmos „Beckman“ reklaminiame-moksliniame centre Vienoje, 1988 m. – Cold Spring Harbor laboratorijoje JAV.

Buvo Lietuvos genetikų ir selekcininkų, Žinijos draugijos narys.

Mirė 2016 m. Vilniuje.

Nuorodos

1 Читавичюс Д. Множественные мутанты у дрожжей Saccharomyces cerevisiae: Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс, 1973. – 26 с.

2 D. Čitavičius. Mielių Saccharomyces cerevisiae adaptyvumą reguliuojančios sistemos. – Vilnius, 2004. – 42 p.

3 D. Čitavičius. Producentai: konstravimas ir kultivavimas: metodinė knyga. – Kaunas, 2008. – 97 p.