Dagys Jonas

 

Gimė 1906 m. spalio 11 d. Kadarų kaime (Papilio vlsč., Biržų apsk.). 1925 m. baigė Biržų gimnaziją. 1930 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos gamtos fakultetą.

1929–1933 m. dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos gamtos fakulteto Augalų anatomijos ir fiziologijos katedroje jaunesniuoju asistentu. 1939–1940 m. VDU Matematikos gamtos fakulteto Augalų anatomijos ir fiziologijos katedros docentas. 1940–1975 m. Vilniaus universiteto Augalų anatomijos ir fiziologijos katedros profesorius ir vedėjas. 1948–1953 m. dėl politinių priežasčių atleistas iš katedros vedėjo pareigų. 1944–1946 m. VU Gamtos mokslų fakulteto dekanas. 1945–1950 m. Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Botanikos katedros profesorius. 1949 m. kelis mėnesius dirbo Lietuvos MA Biologijos instituto Botanikos poskyrio vedėju. 1947–1950 m. – su nedidele pertrauka Lietuvos MA Biologijos instituto mokslinis sekretorius, 1950–1951 m. – Biologijos instituto direktoriaus pavaduotojas mokslui. 1957 m. Lietuvos MA Biologijos institute įkūrė Augalų fiziologijos laboratoriją, 1957–1959 m. Lietuvos MA Biologijos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vadovas ir vyr. mokslinis bendradarbis, 1959–1961 m. Lietuvos MA Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vadovas ir vyr. mokslinis bendradarbis. 1952–1957 m. Lietuvos MA Žemdirbystės ir dirvožemio instituto vyr. mokslinis bendradarbis. 1945–1950 m. – Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Botanikos katedros profesorius.

1935 m. Graco universitete apgynė daktaro disertaciją „Wuchsstoffe der Microorganizmen in Embryonalen Geweben und Blutungssafte“1 (Mikroorganizmų augimo medžiagos embrioniniuose audiniuose ir suloje). 1935 m. suteiktas filosofijos mokslų daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe įrodė, kad bioso (B grupės vitaminai) medžiagos veikia ne tik kaip ląstelių dalijimosi veiksnys, bet kaip augimo medžiagos, kurių plati veikimo specifika, jos augimo procese dalyvauja skatindamos protoplazmos medžiagų sintezę.

1938 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė habilitacinį darbą „Mielių augimą skatinančios medžiagos kukurūzuose“2. 1939 m. suteiktas privatdocento pedagoginis laipsnis.

Habilitaciniame darbe įrodė, kad bioso medžiagos sėklose gali būti imobilizuotos, jų dygimo metu atsipalaiduoja ir dalyvauja reguliuojant augimą.

1945 m. suteiktas profesoriaus pedagoginis laipsnis, 1946 m. – biologijos mokslų daktaro laipsnis.

Tyrė augalų augimo fiziologijos klausimus, fitohormonų, augimo stimuliatorių, mikroelementų poveikį kultūrinių augalų augimui ir vystymuisi, išspausdino apie 200 mokslinių, nemažai mokslo populiarinimo straipsnių.

Publikavo vadovėlių ir monografijų: „Vadovas Lietuvos augalams pažinti“3, „Augalų anatomija ir morfologija“4, „Vaistingieji augalai ir jų paruoša: pagal prof. V. J. Straževičių“5, „Augalų fiziologijos laboratoriniai darbai“6, „Augalų fiziologija“7, „Augalų ekologija: mokymo priemonė“8, „Augalų anatomija ir morfologija“9. Tarpukariu redagavo leidinį „Vilniaus universiteto Botanikos instituto ir sodo raštai“.

1933–1935 m. stažavosi Graco universitete, 1938–1939 m. – Utrechto universitete bei Kopenhagos universitete.

Domėjosi mokslo istorija ir terminija. Parašė straipsnių apie lietuviškos terminijos pradininką Jurgį Pabrėžą, Lauryną Ivinskį. Buvo leidinio „Botanikos terminų žodynas”10 vyriausias redaktorius.

Vytauto Didžiojo universitete dėstė augalų fiziologiją ir augalų anatomiją ir morfologiją. Vilniaus universitete dėstė augalų fiziologiją, augalų anatomiją ir morfologiją, mikrobiologiją, augalų ekologiją. Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute dėstė augalų fiziologiją ir mikrobiologijos pagrindus.

1931–1940 m. žurnalo „Gamta“ redaktorius. Ilgametis mokslo žurnalo Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai „Biologija“ atsakingasis redaktorius, tęstinio leidinio Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai, Serija C redaktorių kolegijos narys, TSRS mokslų akademijos žurnalo „Augalų fiziologija“ redakcinės kolegijos narys.

Buvo Lietuvos gamtininkų draugijos narys, Lietuvos botanikų draugijos narys, 1952–1982 m. – jos vadovas. Ilgametis Žinijos draugijos Biologijos skyriaus vadovas. Lietuvos augalų fiziologų draugijos garbės pirmininkas.

1956 m. išrinktas Lietuvos MA nariu korespondentu.

1960 m. suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio mokslo veikėjo vardas.

1965 m. paskirta Lietuvos TSR valstybinė premija.

1983 m. už vadovėlį „Augalų ekologija“ paskirta antroji Lietuvos TSR valstybinė premija.

Mirė 1993 m. sausio 31 d. Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse.

Po J. Dagio mirties jo šeima parengė spaudai ir publikavo jo dienoraštį, apimantį 1962–1990 m.11

Rankraštinis J. Dagio palikimas saugomas Vilniaus universiteto centriniame archyve, byla K-10656 ir Lietuvos centriniame valstybės archyve, fondas R-567..

 

Šaltiniai

Merkys A. Prof. S. Jundzilo ir prof. J. Dagio gyvenimas ir veikla. – Vilnius, 1995. – 80 p.

Dagys J. Dienoraštis. – Vilnius, 2006. – 568 p.

Prisimenant profesorių Joną Dagį (1906–1996). – Vilnius, 2006. – 134 p.

Klimavičiūtė J. Botanikos mokslo raida Lietuvoje 1919–1943. – Vilnius, 2002. – 179 p.

Ričkienė A. Botanika Lietuvoje 1944–1965 metais. (Daktaro disertacijos santrauka). – Vilnius, 2003. – 32 p.

Nuorodos

1 Dagys J. Wuchsstoffe der Microorganizmen in Embryonalen Geweben und Blutungssafte. – Protoplazma. – 1935. – T. 24/1. – p. 14– 91.

2 Dagys J. Mielių augimą skatinančios medžiagos kukurūzuose. – VDU Matematikos-Gamtos Fakulteto Darbai. – 1937. – T. 2/4. – P. 451–75.

3 Dagys J., Kuprevičius J., Minkevičius A. Vadovas Lietuvos augalams pažinti. – Kaunas, 1934. – 358 p.

4 Dagys J. (pagal prof. L. I. Kursanovą, prof. F. N. Krašeninikovą ir N. A. Komarnickį). Augalų anatomija ir morfologija. – Kaunas, 1947. – 632 p.; Dagys J. (red.). Augalų anatomija ir morfologija. – Vilnius, 1950. – 632 p.

5 Kanopka E., Dagys J. Vaistingieji augalai ir jų paruoša: pagal prof. V. J. Straževičių. – Kaunas, 1948. – 363 p.

6 Dagys J., Bluzmanas A. P., Putrimas A. Augalų fiziologijos laboratoriniai darbai. – Vilnius, 1965. – 309 p.

7 Dagys J., Bluzmanas P., Borusas S., Šlapakauskas V. Augalų fiziologija. – Vilnius, 1974. – 389 psl.; Bluzmanas P., Borusas S., Dagys J. ir kt. Augalų fiziologija. – Vilnius, 1991. – 419 p.

8 Dagys J. Augalų ekologija: mokymo priemonė. – Vilnius, 1980. – 240 p.

9 Dagys J. Augalų anatomija ir morfologija. – Vilnius, 1985. – 350 p.

10 Dagys J. (red.), Lekavičius A., Mališauskienė V. Botanikos terminų žodynas. – Vilnius, 1965. – 660 p.

11 Dagys J. Dienoraštis. – Vilnius, 2006. – 568 p.