Dagytė Sofija

Gimė 1922 m. balandžio 10 d. Rokiškyje. 1941 m. baigė Rokiškio gimnaziją. 1946 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo agronomės specialybę.

1946 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijos laborantė, 1946–1950 m. – asistentė, 1950–1951 m. –gamybinės praktikos vadovė, 1951 m. – Kauno mokytojų seminarijos sekretorė. 1951–1954 m. – Lietuvos MA Biologijos instituto Pomologijos sodo laborantė, 1954–1961 m. – agronomė sodininkė, 1961–1974 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Botanikos sodo Maistinių-pašarinių augalų skyriaus jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1974–1986 m. – vyresnioji mokslinė bendradarbė.

1971 m. Vilniaus universitete apgynė biologijos mokslų kandidatės disertaciją „Vaistinio valerijono (Valeriana officinalis L.) ir pipirmėtės (Mentha piperita L.) biologijos ir produktyvumo tyrimas Lietuvos priemolio dirvožemyje“1. 1972 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis.

Tyrė vaistinius aromatinius augalus. Išspausdino apie 40 mokslinių, nemažai mokslo populiarinimo straipsnių. Su bendraautoriais publikavo knygas: „Prieskoniniai augalai“2, „Prieskoniniai augalai“3, „Mėtos“4, „Prieskoniniai augalai ir retosios daržovės“5, „Retosios daržovės, prieskoniniai ir medingieji augalai“6, „Medingieji augalai“7. Buvo Gamtos apsaugos draugijos, Žinijos draugijos narė.

Mirė 2004 m. birželio 6 d. Kaune. Palaidota Rokiškyje.

Nuorodos

1 Dagytė S. Vaistinio valerijono (Valeriana officinalis L.) ir pipirmėtės (Mentha piperita L.) biologijos ir produktyvumo tyrimas Lietuvos priemolio dirvožemyje. – Vilnius, 1971. – [?].

2 Dagytė S., Penkauskienė E. Prieskoniniai augalai. – Vilnius, 1978. – 81 p.

3 Dagytė S., Penkauskienė E. Prieskoniniai augalai. – Vilnius, 1985. – 111 p.

4 Dagytė S., Jaskonis J., Morkūnas A. Mėtos. – Vilnius, 1975. – 39 p.

5 Mikšionis P., Dagytė S. Prieskoniniai augalai ir retosios daržovės. – Vilnius, 1972. – 128 p.

6 Dagytė S. Retosios daržovės, prieskoniniai ir medingieji augalai. – Vilnius, 1994. – 263 p.

7 Balvočiūtė J., Dagytė S., Juknevičienė G. Medingieji augalai. – Vilnius, 1987. – 62 p.