Daubaras Remigijus

 

Gimė 1955 m. kovo 20 d. Šiauliuose. 1972 m. baigė Šiaulių 5-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Šiaulių Didždvario gimnazija). 1978 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą. Įgijo miškų ūkio inžinieriaus specialybę.

1978–1992 m. – Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo instituto darbuotojas, 1992–2000 m. – UAB Ormenta direktorius, 1998 m. – Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmų vyresnysis specialistas-konsultantas, 1999–2000 m. – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) botanikos sodo direktoriaus pavaduotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas, 2000–2008 m. – VDU botanikos sodo direktorius, vyresnysis mokslo darbuotojas, nuo 2009 m. – VDU profesorius, vyresnysis mokslo darbuotojas.

2000–2005 m. – Lietuvos žemės ūkio universiteto dėstytojas, 2008–2012 m. – Mykolo Romerio universiteto lektorius, 2009–2012 m. – Šiaulių universiteto profesorius.

1987 m. Lietuvos MA Botanikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Lietuvos TSR bruknynai ir jų produktyvumo padidinimo būdai“1. 1988 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1996 m. nostrifikuotas daktaru.

Dirba ekonominės botanikos srityje, išspausdino apie 70 mokslinių, 25 mokslo populiarinimo straipsnius. Su bendraautoriais publikavo knygas: „Bruknė (Vaccinium vitis-idaea L.)“2, „Nutritional Composition of Fruit Cultivars“3, „Stambiauogių spanguolių plantacinio auginimo galimybės ir perspektyvos“4, „Sodinių šilauogių auginimas“5. Bendraautoris dviejų lietuviškų šilauogių ir penkių paprastosios spanguolės lietuviškų veislių.

Dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, D. Britanijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, JAV, Kanadoje, Madagaskare, Tailande.

Lietuvos žemės ūkio universitete dėstė kursą apie šalutinį (nepagrindinį) miško naudojimą, Šiaulių universitete – dendrologiją, darbų saugą apželdinimo veikloje, Vytauto Didžiojo universitete – kursą „Biokuras“.

2009 m. VDU Biologijos mokslų krypties habilitacijos komisija suteikė habilituoto daktaro laipsnį.

Lietuvos spanguolių augintojų draugijos pirmininkas.

Europos Komisijos mokslo programų, mokslinių projektų Čekijoje ir Slovėnijoje, programų COST, EUREKA, SEE-ERA.NET, Lenkijos Akreditacinės Komisijos ekspertas. Tarptautinių ir nacionalinių projektų vadovas ir administratorius.

Nuorodos

1 Даубарас Р. Брусничники Литовской ССР и пути повышения их продуктивности : диссертация ... канд. Биол. наук : – Каунас, 1987. – 231 с.

2 Bandzaitienė Z., Daubaras R., Labokas J. Bruknė (Vaccinium vitis-idaea L.). – Vilnius, 2007. – 164 p.

3 Simmonds M., Preedy V. (ed.). Nutritional Composition of Fruit Cultivars. – London-San Diego-Waltham-Oxford (Elsevier Inc.). – 2016. – 774 p.

4 Daubaras R., Česonienė L., Viškelis P. Stambiauogių spanguolių plantacinio auginimo galimybės ir perspektyvos. – Kaunas, 2011. – 88 p.

5 Česonienė L., Daubaras R., Viškelis P. Sodinių šilauogių auginimas. – Kaunas, 2010. – 88 p.