Dėdinas Arūnas

Gimė 1937 m. gruodžio 12 d. Merkinėje, Varėnos r. 1956 m. baigė Vilniaus pirmąją vidurinę mokyklą. 1962 m. baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos-geografijos fakultetą. Įgijo vidurinės mokyklos geografijos-biologijos mokytojo specialybę.

1962–1967 m. – Šilalės r. vidurinės mokyklos mokytojas, 1967–1968 m. – LSSR žemėtvarkos projektavimo instituto vyr. inžinierius geografas. 1968 m. – Vilniaus miesto 4-os mokyklos-internato auklėtojas, 1968–1971 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantas, 1971–1972 m. – Fitopatogeninių mikroorganizmų biologijos sektoriaus vyresnysis laborantas, 1972–1974 m. – jaunesnysis mokslinis bendradarbis. 1974–1975 m. – Vilniaus hidrometeorologijos observatorijos vyresnysis inžinierius, 1975–1980 m. – Aplinkos užterštumo tyrimų ir kontrolės skyriaus viršininkas, 1981–1984 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Biodestruktorių tyrimo laboratorijos vyresnysis mokslinis bendradarbis.

1973 m. Latvijos žemės ūkio akademijoje apgynė mokslų kandidato disertaciją „Virusinės uoginių kultūrų ligos Lietuvos SSR“1. 1974 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis.

Išspausdino per 26 mokslinius ir mokslo populiarinimo straipsnius. Su bendraautoriais publikavo knygą „Augalų virusinių ligų tyrimai Lietuvoje“2.

Mirė 1984 m. liepos 22 d. Vilniuje.

Nuorodos

1 Дединас А. Вирусные болезни ягодных культур в Литовской ССР: Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Елгава, 1973. – 24 с.

2 Šimkūnas R., Stasevičius R., Rančelienė Ž., Staniulis J., Makutėnaitė M., Dėdinas A. Augalų virusinių ligų tyrimai Lietuvoje. – Vilnius, 1972. – 110 p.