Jančys Zenonas

 

Gimė 1952 m. lapkričio 15 d. Naivių kaime (Kupiškio r.). 1970 m. baigė Kupiškio m. vidurinę molyklą. 1975 m. baigė Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą, įgijo chemiko specialybę.

1971–1975 m. – Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto Bendrosios chemijos katedros laborantas. 1975–1976 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Augalų mutagenezės laboratorijos vyr. laborantas. 1976 m. – inžinierius, 1977–1980 m. – aspirantas, 1980–1987 m. – vyr. laborantas, 1987–1992 m. – jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1992–1997 m. – Botanikos instituto Ląstelių inžinerijos laboratorijos mokslo darbuotojas, 1997–2011 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas. Nuo 2011 m. – Mokslininkų sąjungos instituto (MSI) mokslinis MTEP veiklų ekspertas, nuo 2012 m. – MSI vyresnysis mokslinis darbuotojas.

1992 m. Botanikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „DNR reparacija augaluose, apšvitintuose įvairiomis trumpabangių ultravioletinių spindulių dozėmis“1. 1993 m. nostrifikuotas daktaru.

Disertaciniame darbe tyrimo rezultatus palygino su reparacijos proceso matematiniu modeliu ir parodė, kad reparacija augaluose vyksta bent dvejomis skirtingomis kinetikomis: (lengvai-greitai pašalinami UV-pažeidimai ir likusioji dalis – sunkiai). Priklausomai nuo trumpabangių UV spindulių dozės, šių procesų proporcijos varijuoja plačiame intervale – didėjant UV dozei, sunkiai pašalinamų pažeidimų proporcija didėja nuo ~0 iki ~90 proc.

Dirbo augalų ląstelių pažeistos genetinės informacijos ir reparacijos molekulinių mechanizmų tyrimo srityje. Domėjosi augalų augimo, raidos procesų, sąveikų fitopatogenas–augalas matematiniu modeliavimu. Išspausdino apie 20 mokslinių straipsnių.

Aktyviai dalyvavo projektuojant ir diegiant informacines sistemas Botanikos, Biochemijos institutuose, Mokslininkų rūmuose, Verkių regioniniame parke.

Buvo Lietuvos augalų fiziologų, Lietuvos biochemikų draugijų narys. Lietuvos mokslininkų sąjungos, tarptautinės mokslininkų organizacijos „Euroscience“ narys.

Nuorodos

1 Янчис З. Репарация ДНК в растениях, облученных разными дозами коротковолнового ультрафиолетового света = DNR reparacija augaluose, apšvitintuose įvairiomis trumpabangių ultravioletinių spindulių dozėmis : автореферат диссертации на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс, 1992. – 26 с.