Jankauskienė Petreikytė Jurga

Gimė 1978 m. rugsėjo 25 d. Gargžduose (Klaipėdos r.). 1996 m. baigė Klaipėdos m. 8-ąją vidurinę mokyklą (dabar Klaipėdos Aukuro gimnazija). 2000 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo gamtos mokslų bakalauro laipsnį, bendrojo lavinimo mokyklos biologijos mokytojos specialybę. 2002 m. baigė Vilniaus universiteto magistrantūros studijų aplinkotyros ir aplinkotvarkos programą. Įgijo ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacinį laipsnį.

2002–2003 m. – Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyr. laborantė, 2003–2006 m. – inžinierė, 2010–2015 m. – Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos biologė, nuo 2015 m. – mokslo darbuotoja. Nuo 2018 m. – Gamtos tyrimų centro mokslinė sekretorė.

2015 m. Vytauto Didžiojo universitete ir Gamtos tyrimų centre apgynė disertaciją „Rapsų (Brassica napus L.) grūdinimosi – pasiruošimo žiemoti fiziologiniai-biocheminiai ypatumai“1. 2015 m. suteiktas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe atskleidė baltymų bei fitohormono – indolil-3-acto rūgšties (IAR) vaidmenį augalų grūdinimosi procese. Siekiant atskleisti fitohormono IAR kiekio ir būklės pokyčių ryšį su rapsų užsigrūdinimu – pasiruošimu žiemoti, buvo panaudoti auksino fiziologiniai analogai. Gauti duomenys reikšmingi kuriant rapsų veisles bei vertinant iš kitų šalių įvežamų rapsų veislių tinkamumą auginti Lietuvos sąlygoms.

Dirba augalų streso fiziologijos tyrimų srityje. Išspausdino 18 mokslinių, keletą mokslo populiarinimo straipsnių.

Dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose Lenkijoje, Bulgarijoje, Slovakijoje, Prancūzijoje, Baltarusijoje, Italijoje.

2010 m. stažavosi Augalininkystės mokslinių tyrimų instituto Proteomikos laboratorijoje, Čekijoje.

Lietuvos edukologijos universitete dėsto augalų anatomiją bei augalų fiziologiją.

Lietuvos augalų fiziologų, Lietuvos biochemikų, Japonijos botanikų draugijų narė.

Nuorodos

1 Jankauskienė J. Physiological-biochemical peculiarities of oilseed rape (Brassica napus L.) cold acclimation = Rapsų (Brassica napus L.) grūdinimosi – pasiruošimo žiemoti fiziologiniai-biocheminiai ypatumai : summary of doctoral dissertation. – Vilnius, 2015. – 42 p.