Janonis Antanas

Gimė 1913 m. rugpjūčio 10 d. Saločiuose (Biržų aps.). 1941 m. baigė suaugusiųjų gimnaziją Vilniuje. 1946 m. baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos mokslų fakultetą.

1946–1948 m. – Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto (VVPI) Gamtos mokslų fakulteto asistentas, 1948–1953 m. – Botanikos katedros vyresnysis dėstytojas, 1953–1968 m. – docentas, 1968–1993 m. – profesorius; 1951–1981 m. – katedros vedėjas. 1948–1950 m. – VVPI direktoriaus pavaduotojas neakivaizdinio skyriaus reikalams, 1953–1955 m. – VVPI direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, 1953–1955 m. – VVPI Gamtos-geografijos fakulteto dekanas, 1958 m. – VVPI mokomojo bandomojo ūkio direktorius.

1955 m. Lietuvos MA Biologijos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Modifikuotas konduktometrinis metodas protoanemonino kiekiui nustatyti Ranunculaceae šeimos augaluose“1. 1955 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis.

Išspausdino apie 60 daugiausiai metodinio pobūdžio straipsnių.

Publikavo metodines priemones: „Bendrojo lavinimo mokyklų biologijos programos metodinė analizė2, „Biologijos pamokų metodika“3, „Botanikos metinis planas“4.

VVPI dėstė augalų fiziologiją, gamtos mokslų dėstymo metodiką.

1954 m. suteiktas docento pedagoginis mokslo vardas, 1971 m. – profesoriaus.

Žinijos draugijos narys, SSRS botanikų draugijos Lietuvos skyriaus narys.

Mirė 1995 m. kovo 27 d. Vilniuje.

Nuorodos

1 Янонис А. Модифицированный кондуктометрический метод количественного определения протоанемонина в семействе Ranunculaceae: Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс, 1955. – 20 с.

2 Janonis A. Bendrojo lavinimo mokyklų biologijos programos metodinė analizė. – Vilnius, 1988. – 65 p.

3 Janonis A. Biologijos pamokų metodika. – Vilnius, 1989. – 59 p.

4 Janonis A. Botanikos metinis planas. – Vilnius, 1971. – 56 p.