Jarošius Algirdas Paulius

Gimė 1940 m. lapkričio 6 d. Taujėnuose (Ukmergės r.). 1958 m. baigė Vilniaus S. Nėries vidurinę mokyklą. 1964 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo biologo-mikrobiologo specialybę.

1966 m. dirbo Vilniaus alaus gamykloje „Tauras“ vyr. technologu. 1967 m. – Respublikinės vandens ūkio inspekcijos Hidrocheminėje laboratorijoje vyresniuoju inžinieriumi. 1967–1970 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantas, 1970–1972 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyresnysis laborantas, 1972–1975 m. – jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1975–1984 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis. 1984–1994 m. – Augalų fiziologijos laboratorijos Gravitacinės fiziologijos sektoriaus vyresnysis mokslinis bendradarbis.

1974 m. Vilniaus universitete apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją „Fototropinės reakcijos tyrimai, remiantis Cholodno-Vento teorija“1. 1974 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe ištyrė skirtingo bangos ilgio matomos šviesos ir fitohormono IAR vaidmenį fototropinės indukcijos ir jos realizacijos procese kviečių koleoptilėse. Palygino fototropiškai indukuotų koleoptilių apšviestos ir šešėlinės pusių ląstelių augimo greičio bei bioelektrinių potencialų dinamiką, nustatė, kad tarp šių procesų yra glaudi koreliacija. Tyrimų duomenis įvertino pagal Cholodno-Vento tropizmų teoriją.

Dalyvavo kuriant originalius prietaisus ir augalų auginimo technologijas, skirtus gravitacinės fiziologijos tyrimams kosminio skrydžio sąlygomis ir imituojant šią būklę Žemėje. Bendraautoris eksperimentų, kuriuos Lietuvos augalų fiziologai atliko kosminiuose laivuose ir orbitinėse stotyse.

Išspausdino daugiau nei 20 mokslinių straipsnių, 4 išradimų bendraautoris.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Baltarusijoje, Rusijoje, Ukrainoje.

Vilniaus universitete dėstė augalų fiziologiją.

1984 m. Tarptautinėje mokslinių prietaisų parodoje Plovdive su bendradarbiais apdovanotas aukso medaliu.

Lietuvos augalų fiziologų draugijos narys.

Mirė 2001 m. gruodžio 8 d. Palaidotas Vilniuje, Rokantiškių kapinėse.

Nuorodos

1 Ярошюс А. П. Исследование фототропической реакции на основе теории Холодного-Вента: Автореферат дис. на соискание учен. степени кандидата биол. наук. - Вильнюс, 1974. - 36 с.