Jaskonis Juozas

Gimė 1922 m. vasario 6 d. Bukaučiškių kaime (Alytaus apsk.), Daugų vlsč. 1948 m. baigė Alytaus žemės ūkio mokyklą, 1953 m. – Vilniaus žemės ūkio technikumą. 1958 m. baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos-geografijos fakultetą. Įgijo vidurinės mokyklos biologijos, chemijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojo specialybę.

1958 m. – Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Botanikos katedros vyr. laborantas, 1958–1960 m. –Lietuvos MA Biologijos instituto Augalinių resursų sektoriaus jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1960–1963 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto mokslinis sekretorius, 1963–1969 m. – Augalinių resursų sektoriaus jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1959–1985 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1985–1991 m. – mokslinis bendradarbis.

1968 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Sachalininės mėtos (Mentha sachalinensis (Briq.) Kudo) hibrido MS-41 biocheminė charakteristika ir produktyvumas Lietuvos TSR“1. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe ištyrė sachalininės mėtos hibrido MS-41 biologiją ir eterinio aliejaus susikaupimo dinamiką. Nustatė mineralinių trąšų poveikį augalinės žaliavos ir eterinio aliejaus derliui, įvertino džiovinimo ir laikymo sąlygų reikšmę eterinio aliejaus išeigai. Hibridą MS-41 palygino su kai kuriomis kitomis pipirmėtės veislėmis.

Dirbo ekonominės botanikos srityje. Išspausdino daugiau nei 70 mokslinių, daug mokslo populiarinimo straipsnių. Vienas ir su bendraautoriais publikavo knygas: „Vaistingieji augalai mokyklos sklype“2, „Vaistiniai augalai“3, „Mėtos“4, „Augalai ir kosmetika“5, „Vaistinių augalų auginimas“6, „Mažieji miško turtai“7, „Lietuvos TSR laukinių naudingųjų augalų išteklių racionalus naudojimas ir apsauga“8, „Lietuvos naudingųjų augalų išteklių racionalus naudojimas – Aktualios gamtosaugos problemos“9, „Aromatiniai augalai“10, „Vaistai po langu“11, „Lietuvos naudingieji augalai“12, „Augalai – mūsų gyvenimas“13.

Buvo Lietuvos botanikų, Lietuvos sodininkystės, Lietuvos gamtos apsaugos, „Žinijos“ draugijų narys. Skaitė paskaitas visuomenei, dalyvaudavo televizijos ir radijo laidose, buvo Respublikinės jaunųjų biologų olimpiados botanikos žiuri komisijos pirmininku.

Mirė 1998 m. gegužės 26 d. Palaidotas Alytaus r. Bukaučiškių kaimo kapinėse.

Nuorodos

1 Ясконис Ю. Биохимическая характеристика и продуктивность гибрида МС-41 мяты сахалинской (Mentha sachalinensis (Briq. Kudo) в Литовской ССР: Автореферат дис. на соискание учен. степени кандидата биол. наук. – Вильнюс, 1967. – 18 с.

2 Dagytė S., Gudanavičius S., Jaskonis J., Juknevičienė G., Penkauskienė E., Šimkūnaitė E., Vaičiūnienė J. Vaistingieji augalai mokyklos sklype. – Vilnius, 1971. – 432 p.

3 Pipinys J. (vyr. red.), Jaskonis J., Vaičiūnienė J. (red.). Vaistiniai augalai. – Vilnius, 1973. – 432 p.

4 Dagytė S., Jaskonis J., Morkūnas A. Mėtos. – Vilnius, 1975. – 39 p.

5 Jaskonis J., Peseckienė A., Sargautienė G., Šlepetys J., Švambaris L., Vaičiūnienė J. Augalai ir kosmetika. – Vilnius, 1979. (Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas 1987). – 135 p.

6 Bandzaitienė Z., Budriūnienė D., Butkienė Z., Jaskonis J. (sud.), Vaičiūnienė J., Šlepetys J. Vaistinių augalų auginimas. – Vilnius, 1983. – 168 p.

7 Butkus V., Jaskonis J., Urbonas V., Červokas V. Mažieji miško turtai. – Vilnius, 1987.

8 Baranauskaitė D., Butkienė Z., Butkus V., Jaskonis J., Peseckienė A., Ratomskytė G., Šlepetys J., Vaičiūnienė J., Žala K. Lietuvos TSR laukinių naudingųjų augalų išteklių racionalus naudojimas ir apsauga. – Vilnius, 1988. – 72 p.

9 Butkienė Z., Butkus V., Jaskonis J., Penkauskienė E., Peseckienė A., Ratomskytė G., Smaliukas D., Šlepetys J., Vaičiūnienė J., Žala K. Lietuvos naudingųjų augalų išteklių racionalus naudojimas – Aktualios gamtosaugos problemos. – Vilnius, 1988. – 72 p.

10 Jaskonis J. Aromatiniai augalai. – Vilnius, 1989. – 167 p.

11 Butkienė Z., Jaskonis J., Juknevičienė G., Penkauskienė E., Peseckienė A., Rimkienė S., Šlepetys J., Vaičiūnienė J. Vaistai po langu. – Vilnius, 1991. – 55 p.

12 Smaliukas D., Lekavičius A., Butkus V., Jaskonis J. Lietuvos naudingieji augalai. – Vilnius, 1992. – 255 p.

13 Jaskonis J. Augalai – mūsų gyvenimas. – Vilnius, 1996. – 256 p.