Jodinskienė Rastenytė Milda

Gimė 1970 m. sausio 2 d. Kaune. 1988 m. baigė Jono Jablonskio v. vidurinę mokyklą Kaune. 1993 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo biologės specialybę.

1993–1997 m. – Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos asistentė, 1997–2003 m. – doktorantė, 2003–2006 m. – jaunesnioji mokslo darbuotoja, 2008–2010 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja, nuo 2010 m. – Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos mokslo darbuotoja. 2008–2010 m. – VDU Gamtos mokslų fakulteto Biologijos katedros mokslo darbuotoja. Nuo 2015 m. dirba Lietuvos mokslo taryboje.

2005 m. Botanikos institute apgynė daktaro disertaciją „Indolil-3-acto (IAR) rūgšties sąveikos su plazmolemos baltymais ypatybės tįstamojo augimo metu“1. 2005 m. suteiktas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe tyrė specifiškai sujungtų IAR-ASB (auksiną surišantis baltymas) kompleksų formavimosi ypatybes pupelių (dviskilčio augalo) hipokotilių ląstelėse, reaguojančiose į IAR poveikį tįstamuoju augimu. Pirmą kartą eksperimentais nustatė, kad pupelių hipokotilių ląstelių plazmolemoje funkcionuoja ASB (IAR-ASB komplekso formavimosi pH 5,5), turintis IAR karboksilo grupės prisijungimo vietą tokią pat ar panašią kaip ir ASB1–IAR receptoriaus – /-His-Arg-His-Ser-Cis-Glu-/ kukurūzų (vienaskilčio augalo) plazmolemoje. Šio ASB IAR karboksilo grupės prisijungimo aminorūgščių grupė (klasteris) /-His-Arg-His-/, molekulinė masė 26 kDa. Nustatė, kad tokia IAR prisijungimo vieta būdinga IAR receptoriui ląstelėse, reaguojančiose į IAR poveikį tįstamuoju augimu. Netįstančiose pupelių hipokotilių ląstelėse specifiškai sujungti analogiškų charakteristikų IAR-ASB kompleksai nesiformuoja.

Išspausdino apie 20 mokslinių straipsnių.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Vokietijoje, Bulgarijoje, Ispanijoje.

2007–2008 m. stažavosi Vytauto Didžiojo universitete, 2008 m. – Hogskolen i Telemark universitete Norvegijoje.

Vilniaus universitete dėstė augalų fiziologiją.

Lietuvos augalų fiziologų, Lietuvos biochemikų draugijų narė.

Nuorodos

1 Jodinskienė M. Pecularities of indolyl-3-acetic acid interaction with plasma membrane proteins in elongation growth process = Indolil-3-acto rūgšties sąveikos su plazmolemos baltymais ypatybės tįstamojo augimo metu : summary of doctoral dissertation. – Vilnius, 2005. – 32 p.