Jokantaitė Milda Tautvilė

Gimė 1940 m. birželio 8 d. Kairių kaime (Panevėžio apsk.). 1958 m. baigė Šimonių vidurinę mokyklą. 1964 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės-mikrobiologės, biologijos ir chemijos mokytojos specialybę.

1964 m. – vyno gamyklos „Anykščių vynas“ mielių paruošėja. 1964–1965 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Augalų anatomijos ir fiziologijos katedros laborantė. 1965 m. – vyno gamyklos „Anykščių vynas“ inžinierė chemikė, 1965–1967 m. – Eksperimentinės laboratorijos inžinierė mikrobiologė, 1967–1970 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantė, 1970 m. – vyr. laborantė, inžinierė, 1972 –1982 m. – Mikroorganizmų genetikos laboratorijos jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1982–2001 m. – Genetikos laboratorijos vyresnioji mokslinė bendradarbė.

1976 m. Leningrado A. Ždanovo valstybiniame universitete apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją „Mielių, naudojamų Lietuvos vaisių-uogų pramonėje, selekcinė-genetinė charakteristika“1. 1993 m. nostrifikuota daktare.

Disertaciniame darbe išskyrė ir atrinko naujus gamybinius vyno mielių kamienus, galimus naudoti didelio cukringumo vaisių-uogų sulčių fermentacijai. Ištyrė genetinę jų struktūrą. Gautų tyrimų pagrindu galima planuoti būdus ir metodus, kuriant specifinėmis savybėmis pasižyminčius gamybinius mielių kamienus.

Išspausdino 76 mokslinius straipsnius.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose buvusioje SSRS, Prancūzijoje, Olandijoje, Latvijoje, Suomijoje.

Buvo Lietuvos biochemikų, Lietuvos genetikų ir selekcininkų draugijų narė.

Nuorodos

1 Йокантайте М. Т. Селекционно-генетическая характеристика дрожжей, применяемых в плодово-ягодном виноделии Литвы: Автореферат дис. на соискание учен. степени кандидата биол. наук. – Ленинград, 1976. – 22 с.