Jukonienė Liepinaitytė Ilona

Gimė 1959 m. sausio 13 d. Vaišvilų kaime (Vilkaviškio r.). 1977 m. baigė Kapsuko J. Jablonskio vidurinę mokyklą (dabar Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija). 1982 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės, biologijos ir chemijos dėstytojos specialybę.

1982–1984 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto vyresnioji laborantė, 1984–1990 m. – aspirantė, 1990–1993 m. – Botanikos instituto Floros ir geobotanikos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja, 1996–2010 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja. Nuo 2010 m. iki dabar Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Floros ir geobotanikos laboratorijos mokslo darbuotoja.

1993 m. Botanikos institute apgynė daktaro disertaciją „Lietuvos lapsamanės (Bryopsida)“1. Disertaciniame darbe pateikė Lietuvos lapsamanių konspektą, apimantį 275 rūšis, tame tarpe 34 rūšis rastas pirmą kartą Lietuvoje, aprašė lapsamanių gyvenimo formas, apibendrino duomenis apie žaliųjų samanų sporifikaciją. Atliko geografinę Lietuvos lapsamanių floros analizę, nustatė samanų ekologinio pasiskirstymo dėsningumus. Sudarė retų Lietuvos lapsamanių sąrašą, atliko retųjų rūšių ekologinę ir fitogeografinę analizę. 1993 m. suteiktas mokslų daktarės laipsnis.

Dirba briologijos srityje. Išspausdino daugiau nei 60 mokslinių straipsnių. Viena ir su bendraautoriais publikavo knygas: „Lietuvos kiminai ir žaliosios samanos“2, „Lietuvos raudonoji knyga“3, „Lietuvos miškai“4, „Preliminary distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe“ pirmą, antrą ir trečią tomus5,6,7 „Kertinių miško buveinių kerpės, grybai ir samanos. Metodinė priemonė“8, „Antžeminių fitocenozių būklė Ignalinos AE poveikio zonoje prieš paleidžiant elektrinę “9, „Lietuvos raudonoji knyga“10, „Aukštadvario apylinkių augmenija“11, „Briologiniai archyvai – Lietuvos mokslo ir gamtos istorijos paveldas“12.

Vadovavo vieno disertacinio darbo parengimui.

Vilniaus universitete dėstė kursą „Briologinių tyrimų metodika“.

1998 m. dalyvavo mokslinėje ekspedicijoje Norvegijoje, 2005 m. – Lenkijoje, 2007 m. – Rumunijoje, 2008 m. – Aliaskoje, JAV.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Ukrainoje, Norvegijoje, Švedijoje, Čekijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Rumunijoje, JAV.

Tarptautinės briologų draugijos narė, Europos samanų apsaugos komiteto koordinatorė Lietuvoje.

Botanikos institute įkūrė samanų herbariumą (Bryotheca Lithuanica).

Nuorodos

1 Юконене И. Листостебельные мхи (Bryopsida) Литвы = Lietuvos lapsamanės (Bryopsida) : биология (ботаника) : реферат диссертации доктора естественных наук. – Вильнюс, 1993. – 28 p.

2 Jukonienė I. Lietuvos kiminai ir žaliosios samanos. Vilnius, 2003. – 400 p.

3 Rašomavičius V. (red.). Lietuvos raudonoji knyga. – Vilnius, 2007. – 800 p.

4 Ozolinčius R. (red.) Lietuvos miškai. – Vilnius, 2005. – 210 p.

5 Āboliņa A., Blom H. H., Damsholt K., Enroth J., Fagersten R., Flatberg K. I., Frisvoll A. A., Haapassari M., Hassel K., Hedenäs L., Heegaard E., Huttunen S., Ingerpuu I., Jóhannsson., Juslen A., Jonsoson B. G., Juslen A., Jonnsson B. G., Jukonienė I., Kannukene L., Koponen T., Leis M., Lewinsky-Haapasaari, Loe G., Piippo S., Presto T., Thingsgaard K., Ulvinen T., Vellak K., Virtanen R., Virtanen V., Wahlberg H., Weibull H. Preliminary distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe. Vol. 2. Mosses. – Trondheim, 1996. – 72 p.

6 Āboliņa A., Blom H. H., Damsholt K., Enroth J., Fagersten R., Flatberg K. I., Frisvoll A. A., Haapassari M., Hassel K., Hedenäs L., Heegaard E., Huttunen S., Ingerpuu I., Jóhannsson., Juslen A., Jonsoson B. G., Juslen A., Jonnsson B. G., Jukonienė I., Kannukene L., Koponen T., Leis M., Lewinsky-Haapasaari, Loe G., Piippo S., Presto T., Thingsgaard K., Ulvinen T., Vellak K., Virtanen R., Virtanen V., Wahlberg H., Weibull H. Preliminary distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe. Vol. 3. Mosses. – Trondheim, 1998. – 69 p.

7 Āboliņa A., Blom H. H., Damsholt K., Fagersteen R., Flatberg K. I., Frisvoll A. A., Haapassari M., Hallingbäck T., Hedenäs L., Heegaard E., Huttunen S., Ingerpuu I., Isoviita P., Johannsson B., Jukonienė I., Koponen T., Lewinsky-Haapasaari J., Ohenoja M, Okland R. U., Piippo S., Presto T., Syrjänen K., Thingsgaard K., Ulvinen T., Vellak K., Virtanen R. Preliminary distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe. Vol. 1. Hepaticae and Anthocerotae (2nd ed.) – Trondheim, 2002. – 55 p.

8 Iršėnaitė R., Jukonienė I., Kutorga E., Motiejūnaitė J., Skučienė G., Urbonas V. Kertinių miško buveinių kerpės, grybai ir samanos. – Vilnius–Linköping, 2002. – 122 p.

9 Жукаускас A. (red.). Состояние наземных фитоценозов в зоне Игналинской АЭС в предпусковой период = State of land phytocoenoses in the zone of the Ignalina APP during the stage of its building = Antžeminių fitocenozių būklė Ignalinos AE poveikio zonoje prieš paleidžiant elektrinę. – Вильнюс, 1991. – 218 p.

10 Balevičius K. (red.). Lietuvos raudonoji knyga. – Vilnius, 1992. – 365 p.

11 Rašomavičius V. (red.). Aukštadvario apylinkių augmenija. – Vilnius, 1994.

12 Jukonienė I. (sud.). Briologiniai archyvai – Lietuvos mokslo ir gamtos istorijos paveldas. Mokslinių straipsnių rinkinys. – Vilnius, 2018. – 168 p.