Jundzilas Juzefas (Józef Jundziłł)

Gimė 1794 m. sausio 6 d. Gormanuose (Lydos r., Vilniaus prov.) dabar (Gormanų gyvenvietė Varanavo r., Gardino sr.). 1812 m. baigė Vilniaus universiteto gimnaziją. 1815 m. baigė Vilniaus universitetą.1817–1820 m. studijavo Halėje, Freiburge, Giotingene, Paryžiuje. 1821 m. atliko fiziografinę ekspediciją nuo Vilniaus iki Baltijos jūros. Pirmasis botanikas atlikęs floristinę ekspediciją, apėmusią didelę Lietuvos teritoriją bei vienas pirmųjų pateikęs išsamią medžiagą apie Lietuvos sporinius augalus ir grybus. 1823–1832 m. dirbo Vilniaus universitete. 1825–1829 m. vadovavo VU botanikos sodui, jį reorganizavo pagal Europos botanikos sodų reikalavimus, atidarė sodą visuomenės lankymui. 1827 m. suteiktas ekstraordinarinio profesoriaus, 1828 m. – ordinarinio profesoriaus pedagoginis laipsnis. Publikavo penkis su botanika susijusius darbus, svarbiausia knyga „ Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukraine dziko rosnących, iako i oswoionych podług wydania szesnastego układu roślin Linneusza“1.Vilniaus universitete dėstė botaniką.1832 m. išvyko iš Vilniaus ir gyveno provincijoje. 1833 m. Vilniaus medicinos ir chirurgijos akademijai perdavė savo herbariumus. Šiuo metu jo herbariumas saugomas Krokuvoje ir Kijeve.

Mirė 1877 m. balandžio 5 d. Palaidotas Vilniuje, Bernardinų kapinėse.

Šaltiniai

Köhler P. Józef Jundziłł (1794–1877). Materiały do biografii [Józef Jundziłł (1794–1877). Materials for his biography]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. – Warszawa, 2004. – T. 49 (1). – P. 83–117.

Köhler P. Zielnik Józefa Jundziłła. (Herbarium of Józef Jundziłła). Kraków, 1995. – T. 13. – 154 p.

Merkys A. Botanikos ir žemės ūkio mokslų raida Vilniaus universitete XVIII–XIX a. – Iš mokslų istorijos Lietuvoje. – T. I. Vilnius, 1960. – p. 50–61.

Grębecka. W. Wilno – Krzemieniec botaniczna szkoła naukowa (1791–1841). – Warszawa, 1998 – 265 p.

Bielinski J. Jundziłł Józef. Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana. – Warszawa, 1903. – T. 33. – P. 168–170.

Koslek. Z. Jundziłł Józef. Polski Słownik Biograficzny. – Warsazawa, 1964. – T. 11. – P. 319–320.

Nuorodos

1 Jundzill J. Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukraine dziko rosnących, jako i oswojonych. Podług wydania szesnastego układu roślin Linneusza. – Wilno, 1830. – 583 p.