Jurkonienė Vičkačkaitė Sigita

Gimė 1955 m. gegužės 27 d. Telšiuose. 1973 m. baigė Telšių Žemaitės v. vidurinę mokyklą. 1978 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo biologės, biologijos ir chemijos dėstytojos specialybę.

1978–1993 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyr. laborantė, jaunesnioji mokslo darbuotoja. 1996–2010 m. – Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja, 2003–2010 m. – Botanikos instituto mokslinė sekretorė. 2010–2015 m. – Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja, nuo 2014 m. – Augalų fiziologijos laboratorijos vadovė, nuo 2015 m. – vyriausioji mokslo darbuotoja.

1993 m. Botanikos institute apgynė daktaro disertaciją „Indolilacto rūgšties ir jonų transporto sistemų vaidmuo audinių gravitropinės poliarizacijos procesuose“1. 1993 m. suteiktas mokslų daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe siekė identifikuoti pagrindinius procesus, kurie yra atsakingi už gravitropinės reakcijos indukcijos ir realizacijos fazių funkcionavimo principus ir jų nuoseklią organizaciją. Darbą atliko naudojant originalią kviečių koleoptilių modelinę sistemą. Ši sistema paremta gravitropinės indukcijos įsiminimo fenomenu ir leidžia eksperimentiškai išskirti indukcijos ir realizacijos fazes. Atliktas eksperimentinis darbas parodė, kad indukcijos fazėje sukaupta ir užfiksuota informacija gali būti panaudojama, arba po tam tikro „atminties“ periodo (2 val.) išsisklaido.

Dirba augalų augimo procesų reguliavimo ir membranų fiziologinės būklės tyrimų srityse. Nagrinėja streso fiziologijos ir ekotoksikologijos klausimus. Išspausdino apie 40 mokslinių straipsnių. Su bendraautore publikavo knygą-bibliografiją „Augalų fiziologė Jūratė Darginavičienė. Bibliografija“.

Vilniaus universitete skaitė kursą „Augalo biofizika“, vedė praktikos darbus.

Dalyvavo konferencijose Kanadoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Graikijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Honkonge.

Buvo 40-ies daktaro disertacijų gynimo komitetų tarybos narė, oponentė arba pirmininkė.

2002–2010 m. – Botanikos instituto Mokslo tarybos narė, nuo 2015 m. – Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos narė.

Žurnalo „Botanica Lithuanica“ redakcinės kolegijos narė, žurnalų „Environmental Science and Pollution Research“, „Environmental engineering and management“, „Agriculture = Žemdirbystė“ nuolatinė straipsnių recenzentė.

Lietuvos augalų fiziologų draugijos narė ir Pirmininko pavaduotoja, Lietuvos biochemikų draugijų narė.

Nuorodos

1 Юрконене С. Роль индолилуксусной кислоты и ион-транспортирующих систем в поляризации ткани при гравитропизме : Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс 1993. – 23 с.

2 Ričkienė A., Jurkonienė S. (sud.). Augalų fiziologė Jūratė Darginavičienė. Bibliografija. – Vilnius, 2019. – 51 p.