Mačkinaitė Rimutė

Gimė 1953 m. balandžio 9 d. Vilniuje. 1971 m. baigė Vilniaus 22-ąją vidurinę mokyklą. 1977 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo biologės, biologijos ir chemijos dėstytojos specialybę.

1977–1980 m. dirbo Vilniaus universiteto Kairėnų botanikos sodo Augalų fiziologijos skyriuje vyr. inžiniere. 1980–1991 m. Botanikos instituto Fitopatogeninių mikroorganizmų laboratorijos jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1991–1996 m. – mokslinė bendradarbė, 1996–2010 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja. 2010 – 2015 m. Gamtos tyrimų centro Fitopatogeninių mikroorganizmų laboratorijos mokslo darbuotoja.

1990 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Mikromicetai – liucernų pašaknio puvinių sukėlėjai ir jų biologinės savybės Lietuvos sąlygomis“1. 1990 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe ištyrė sėklai auginamos ir laukinės liucernos pašaknio puvinių sukėlėjų rūšių įvairovę, nustatė jų plitimo dėsningumus vegetacijos periodo metu priklausomai nuo augalo-šeimininko amžiaus bei rūšies ir veislės. Nustatė vyraujančias patogenų rūšis ir jų agresyvumo laipsnį bei įvertino liucernų atsparumą pašaknio puviniams, atrinko perspektyviausias jų veisles bei rūšis. Pirmą kartą Lietuvos gamtinėmis sąlygomis ištyrė kultivuojamų ir laukinių liucernų sėklų mikobiotą ir nustatė jos ryšį su pašaknio puvinių sukėlėjais.

Tyrė patogeninius mikroorganizmus. Išspausdino daugiau kaip 60 mokslinių straipsnių, parašė mokslo populiarinimo straipsnių.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Baltarusijoje, Latvijoje, Estijoje, Olandijoje, Italijoje, Vokietijoje, JAV, Vengrijoje, Belgijoje, Austrijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Ispanijoje.

1996 m. stažavosi Atsparumo tyrimo ir patogenų diagnostikos institute Ascherslebene, 1997 m. – Giotingeno universiteto Fitopatologijos ir augalų apsaugos institute, 1998 ir 1999 m. – Gento universitete.

Lietuvos botanikų ir Lietuvos fitopatologų draugijos narė, 1996–2004 m. – Lietuvos fitopatologų draugijos sekretorė. 1984–1989 m. – Gamtos apsaugos draugijos tarybos narė.

Nuorodos

1 Мачкинайте Р. Микромицеты – возбудители корневых гнилей люцерны и их биологические свойства в условиях Литвы : Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс, 1990. – 20 с.