Meškauskas Audrius

Gimė 1968 m. spalio 4 d. Vilniuje. 1992 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo biologo specialybę.

1992–1996 m. Botanikos instituto doktorantas, 1996–1997 m. Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos asistentas, 1997–1999 m. – mokslo darbuotojas. Trumpai dirbo Vilniaus Gedimino technikos universitete. Šiuo metu gyvena Šveicarijoje, dirba su biologija nesusijusį darbą.

1997 m. Botanikos institute apgynė daktaro disertaciją „Gravitropinė reakcija: fitochromo ir kalcio reikšmė“1. 1997 m. suteiktas mokslų daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe nagrinėjo kalcio ir fitochromo reikšmę auksino poliarizacijos reguliacijai ir pačiam poliarizuotam augimui atskirose gravitropinės reakcijos fazėse.

Išspausdino apie 10 mokslinių straipsnių.

1998 m. stažavosi Mančesterio universitete.

Buvo Lietuvos augalų fiziologų draugijos narys.

Nuorodos

1 Meškauskas A. Gravitropic reaction: the role of phytochrome and calcium : summary of doctoral dissertation. – Vilnius, 1997. – 25 p.