Miliuvienė (Verpečinskaitė) Laimutė Marytė

Gimė 1946 m. birželio 22 d. Jurbarke. 1964 m. baigė Jurbarko vidurinę mokyklą. 1969 m. baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos-geografijos fakultetą. Įgijo biologijos ir chemijos mokytojos specialybę.

1969–1972 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantė, 1972–1974 m. – laborantė, 1974–1983 m. – jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1983–1990 m. – vyresnioji mokslinė bendradarbė. 1990–2010 m. – Botanikos instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė.

1977 m. Baltarusijos MA Eksperimentinės botanikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Trimetil-2-chloretilamonio chlorido ir jo darinių panaudojimas varpinių augalų stiebo augimui reguliuoti“1. 1977 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe buvo vykdomos naujų junginių paieškos, siekiant reguliuoti varpinių augalų stiebų augimą, nekeičiant kitų organų augimo. Gautų duomenų pagrindu buvo atrinkti du aktyvūs retardanto CCC dariniai, kurie pasižymėjo retardantiniu poveikiu formuojant stiebo optimalią struktūrą ir teigiamai veikė ūkiškai naudingų augalo organų formavimąsi.

Dirbo fitohormonų fiziologinių analogų paieškos tyrimų srityje. Tyrė jų sintezę, veiklą ir praktinį pritaikymą. Išspausdino daugiau kaip 120 mokslinių straipsnių, buvo šešių išradimų bendraautorė. Su bendraautoriais publikavo leidinį „Javų išgulimas ir būdai jo išvengti“2.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose buvusioje SSRS ir Vengrijoje.

1979 m. stažavosi Jerevano universitete, 1985 m. – Ukrainos MA Organinės chemijos institute, 1999 m. – Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademijoje.

1975 m. (su bendraautoriais) už darbą „Fitohormonų ir retardantų reikšmė kultūrinių augalų augimo reguliavime“ paskirta Respublikinė jaunųjų mokslininkų premija.

Ilgametė Lietuvos augalų fiziologų, Lietuvos biochemikų draugijų, Lietuvos mokslininkų sąjungos narė. 1988–2002 m. buvo Lietuvos augalų fiziologų draugijos mokslinė sekretorė.

Nuorodos

1 Милювене Л. М. Применение хлористого триметил-β-хлорэтиламмония и его производных с целью регулирования роста стеблей злаков: Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. биол. наук. – Минск, 1977. 26 с.

2 Banevičienė Z., Novickienė L., Miliuvienė L., Vizgirda M., Radzevičius A. Javų išgulimas ir būdai jo išvengti. – Vilnius, 1987. – 43 p.