Navaitienė (Mockutė) Genovaitė

Gimė 1943 m. kovo 17 d. Užpinikio kaime (Plungės r.). 1961 m. baigė Rietavo vidurinę mokyklą. 1966 m. baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos-geografijos fakultetą. Įgijo biologijos ir žemės ūkio pagrindų vidurinės mokyklos mokytojos specialybę.

1963–1966 m. – VVPI Botanikos katedros laborantė, 1966 m. – vyr. laborantė, dėstytoja, 1967–1970 m. – aspirantė, 1970–1973 m. – Augalų ir gyvulių augimo stimuliatorių probleminės laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja, 1973–1975 m. – Botanikos katedros vyresnioji dėstytoja, 1975–1999 m. – docentė. 1974 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Vario ir cinko tarpusavio sąveikos tyrimas augalų fosforo siurbimo bei kaupimosi procesuose“1.  1974 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Išspausdino per 50 mokslinių straipsnių augalų fiziologijos srityje.

1963 m. dalyvavo ekspedicijoje Kolos pusiasalyje.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose buvusioje SSRS.

Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute, vėliau Vilniaus pedagoginiame universitete dėstė augalų fiziologiją, mikrobiologiją, vedė laboratorinius darbus, biologijos metodikos lauko praktiką.

1979 m. suteiktas docento pedagoginis mokslo vardas.

Lietuvos augalų fiziologų draugijos narė.

Nuorodos

1 Моцкуте-Навайтене Г. Взаимодействие меди и цинка в процессах поглощения и накопления фосфора растениями: Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Вильнюс, 1973. – 29 с.