Navys Evaldas Vylius*

 

Gimė 1937 m. rugpjūčio 6 d. Gražulių kaime (Alytaus r.). 1954 m. baigė Vilniaus miškų technikumą. 1961 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą, įgijo miškininko specialybę. 1954–1956 m. – Alytaus ir Kapčiamiesčio girininko padėjėjas, 1961–1963 m. – Kuršėnų miškų ūkio inžinierius, Vitsodžio girininkas, 1963–1966 m. – Palangos botanikos parko direktorius, 1966–1970 m. – Valstybinio statybos reikalų komiteto landšafto architektūros ir apželdinimo skyriaus vyriausiasis inžinierius, 1970–1990 m. – Paminklų konservavimo instituto darbuotojas, 1977–1981 m. – Vilniaus inžinerinio statybos instituto dėstytojas, 1982–1991 m. – Vilniaus pedagoginio instituto dėstytojas, 1990–2002 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto prodekanas, 1993–2002 m. – Vilniaus universiteto botanikos sodo direktorius, 2002–2008 m. – Botanikos ir genetikos katedros docentas.

1981 m. Baltarusijos S. Kirovo technologijos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Ūkio krypčių Lietuvos parkuose ir kultūrinės-sveikatingumo reikšmės miškuose pagrindimas miškininkystės aspektu“1. 1992 m. nostrifikuotas daktaru.

Publikavo knygas: „Sodininkystė: retieji augalai“2, „Abrikosai ir persikai“3, „Dekoratyviųjų medžių, krūmų ir lianų genėjimas“4, „Lazdynai“5, „Medingieji medžiai, krūmai ir krūmokšniai Lietuvoje: mokymo priemonė“6, „Medžių ir krūmų genėjimo pagrindai“7, „Šermukšnio (Sorbus L.) genties rūšys ir veislės Lietuvos sodininkystei ir miško ūkiui“8.

Buvo leidinio „Dendrologija Lithuaniae“ atsakingasis redaktorius. Draugijos „Žaliuojanti Vilnija“ pirmininkas, Lietuvos dendrologų draugijos narys, Lietuvos gėlininkų sąjungos valdybos narys.

Mirė 2015 m. rugsėjo 23 d.

Šaltiniai

* Anonimas. http://www.dendrologai.lt/naujienos/naujien-archyvas/243-mir-evaldas-vylius-navys

Nuorodos

1 Навис Э. В. Лесоводственное обоснование направлений хозяйства в парках и лесах культурно-оздоровительного значения Литвы : Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. сельскохозяйственных наук. – Минск, 1980. – 19 с.

2 Navys E. V. Sodininkystė: retieji augalai. – Vilnius, 1996. – 168 p.

3 Navys E. V. Abrikosai ir persikai. – Kaunas, 2004. – 62 p.

4 Navys E. V. Dekoratyviųjų medžių, krūmų ir lianų genėjimas. – Vilnius, 2003. – 111 p.

5 Navys E. V. Lazdynai. – Vilnius, 2007. – 111 p.

6 Navys E. V. Medingieji medžiai, krūmai ir krūmokšniai Lietuvoje: mokymo priemonė. – Vilnius, 1994. – 180 p.

7 Navys E. V. Medžių ir krūmų genėjimo pagrindai. – Vilnius, 2002. – 64 p.

8 Navys E. V. Šermukšnio (Sorbus L.) genties rūšys ir veislės Lietuvos sodininkystei ir miško ūkiui. – Vilnius, 2001. – 147 p.