Ragažinskienė (Jodakytė) Ona

Gimė 1961 m. vasario 3 d. Matkūnų kaime (Pasvalio r.). 1979 m. baigė Pasvalio Petro Vileišio vidurinę mokyklą. 1986 m. baigė Kauno medicinos instituto Farmacijos fakultetą, įgijo provizorės specialybę. 1986–1988 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto botanikos sodo stažuotoja-tyrinėtoja, 1988–1992 m. – asistentė, 1992–1999 m. – Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo jaunesnioji mokslo darbuotoja, nuo 2000 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja, Vaistinių ir prieskoninių augalų kolekcijų sektoriaus vedėja. Nuo 2009 m. – VDU Gamtos mokslų fakulteto profesorė.

1999 m. Kauno medicinos akademijoje apgynė daktaro disertaciją „Purpurinės ežiuolės (Echinacea purpurea (L.) Moench) introdukcija Lietuvoje“1. 1999 m. suteiktas mokslų daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe pristatomi pirmą kartą Lietuvoje gamtinėmis sąlygomis Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sode atlikti introdukuojamos purpurinės ežiuolės biologijos ir vaistinės žaliavos kokybės įvertinimo tyrimai bei parengta purpurinės ežiuolės dauginimo, auginimo ir vaistinės ežiuolės ruošimo rekomendacija.

2005 m. Vytauto Didžiojo universitete biologijos mokslų krypties komisijos posėdyje apgynė habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalgą „Introdukuojamų vaistinių (prieskoninių) augalų biologinių savybių įvertinimas ir atranka farmacijos bei vaistažolininkystės plėtrai Lietuvoje“2.

Darbe apžvelgė Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo vaistinių augalų mokslo skyriaus kolekcijose nuo 1924 m. iki šiol vykdomus vaistinių, prieskoninių (aromatinių) augalų rūšių introdukcijos ir aklimatizacijos ilgalaikius bandymus ir stebėjimus, kurių pagrindu atrenkami augalai, kurie tampa donorais selekcijai, farmacijos bei vaistažolininkystės plėtrai.

Išspausdino virš 100 mokslinių, 36 mokslo populiarinimo straipsnius. Su bendraautoriais publikavo knygas: „Ūminės plaučių būklės ir jų intensyvusis gydymas“3, „Psichostimuliatoriai ir haliucinogenai: universiteto vadovėlis“4, „Farmacinės botanikos ir farmakognozijos sąvokos: mokomoji knyga“5, „Vaistinės augalinės žaliavos auginimo ir džiovinimo technologijos: rekomendacijos vaistinių ir prieskoninių augalų augintojams ir perdirbėjams“6, „Botanika: augalų sistematikos pagrindai“7, „Augalų anatomijos ir morfologijos paveikslų rinkinys: metodinė priemonė“8, „Vaistinių augalų enciklopedija“9.

Vadovavo trijų disertacinių darbų parengimui.

2005–2007 m. dalyvavo vaistinių augalų įvairovės tyrimų ekspedicijose Salaspilyje-Rygoje-Liepojoje. Dalyvavo mokslinėse tarptautinėse konferencijose Jungtinėje Karalystėje, Belgijos Karalystėje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Meksikos Jungtinėse Valstijose, Pietų Korėjoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje.

2006 m. dalyvavo mainų programoje su Vroclovo ir Poznanės universitetų Botanikos sodais, 2013, 2012 m. stažavosi Europos botanikos soduose Briuselyje, Gente, Potsdame, Hanoveryje, Lunde. 2014, 2016 m. – Angers technikos universitete, 2016, 2017 m. – Mons universitete.

Vytauto Didžiojo universitete dėstė ir tebedėsto kursus vaistinių augalų molekulinė biologija, biologiškai veikliosios medžiagos, toksikologinė chemija,  Kauno kolegijoje – botaniką.

Lietuvos farmacijos sąjungos viceprezidentė, Tarptautinės farmacijos federacijos (The International Pharmaceutical Federation (FIP) narė, buvo Tarptautinės šaknų tyrimo draugijos (International Society of Root Research Organization (ISRSO) narė.

Mokslo žurnalų Dekoratyviųjų sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortiment, technologies and environment: scientific articles, Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai = Scripta horti botanici universitatis Vytauti Magni redakcinės kolegijos narė.

Keleto mokslo leidinių, žurnalo Lietuvos farmacijos žinios redakcinės kolegijos narė.

ERASMUS kompleksinės, tarpdisciplininės praktikos Introduction, biodiversity and phytochemical analysis of medicinal (aromatic) plants (MAP‘s) vadovė, kelių LR valstybinių institucijų ekspertė. Tarptautinių ir Lietuvos mokslo programų koordinatorė ir dalyvė.

Nuorodos

1 Ragažinskienė O. Purpurinės ežiuolės (Echinacea purpurea (L.) Moench) introdukcija Lietuvoje = Introduction of purple coneflower (Echinacea purpurea (L.) Moench) in Lithuania : daktaro disertacijos santrauka. – Kaunas, 1999. – 40 p.

2 Ragažinskienė O. Introdukuojamų vaistinių, prieskoninių augalų biologinių savybių įvertinimas ir atranka farmacijos bei vaistažolininkystės plėtrai Lietuvoje: habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. – Kaunas, 2009. – 45 p.

3 Reingardienė D., Pilvinis V., Macas A., Stasiukynienė V., Lažauskas R., Adukauskienė D., Bilskienė D., Marchertienė I., Karbonskienė A., Rubikas R., Adomaitienė V., Ragažinskienė O. Ūminės plaučių būklės ir jų intensyvusis gydymas. – Kaunas, 2011. – 383 p.

4 Reingardienė D., Vilčinskaitė J., Adomaitienė V., Pilvinis V., Macas A., Veryga A., Stasiukynienė V., Rutkauskaitė R., Ragažinskienė O. ir kt. Psichostimuliatoriai ir haliucinogenai: universiteto vadovėlis. Kaunas, 2010. – 367 p.

5 Barsteigienė Z., Benetis R., Burdulis D., Lukošius A., Ragažinskienė O. ir kt. Farmacinės botanikos ir farmakognozijos sąvokos: mokomoji knyga. – Kaunas, 2016. – 247 p.

6 Raila A., Ragažinskienė O., Novošinskas H. ir kt. Vaistinės augalinės žaliavos auginimo ir džiovinimo technologijos: rekomendacijos vaistinių ir prieskoninių augalų augintojams ir perdirbėjams. – Kaunas, 2014. – 63 p.

7 Ragažinskienė O. Botanika: augalų sistematikos pagrindai. – Kaunas, 2009. – 55 p.

8 Savickienė N., Ragažinskienė O., Janulis V., Barsteigienė Z. Augalų anatomijos ir morfologijos paveikslų rinkinys: metodinė priemonė. – Kaunas, 2008. – 48 p.

9 Ragažinskienė O., Rimkienė S., Sasnauskas V. Vaistinių augalų enciklopedija. – Kaunas, 2005. – 439 p.