Rančelienė (Umbrasaitė) Vida

Gimė 1952 m. liepos 22 d. Kairionių kaime (Molėtų r.). 1970 m. baigė Molėtų vidurinę mokyklą. 1975 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės-mikrobiologės, biologijos ir chemijos dėstytojos specialybę.

1975–1977 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Augalų anatomijos ir fiziologijos katedros jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1977–1980 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantė, 1980–1987 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Mikroorganizmų genetikos ir augalų mutagenezės laboratorijos vyresnioji laborantė, 1987–1992 m. – jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1992–2004 m. – Ląstelių inžinerijos laboratorijos mokslo darbuotoja, 2004–2010 m. – Ląstelių inžinerijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja, 2010–2014 m. – Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Ląstelių inžinerijos laboratorijos mokslo darbuotoja, nuo 2014 m. – Molekulinės ekologijos laboratorijos mokslo darbuotoja.

1990 m. Lietuvos MA Botanikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Chromosomų ir DNR pažaidų indukcija, ekscizinė DNR reparacija miežių daiguose, apšvitintuose trumpabange ultravioletine šviesa“1. 1993 m. nostrifikuota daktare.

Disertaciniame darbe pritaikė tuo metu naują metodą – UV spindulių sukeltus pirimidino dimerus tyrė naudojant UV-endonukleazę. Panaudojus šį metodą, nustatė ryšį tarp timino dimerų ir chromosomų aberacijų, mažinančių augalų gyvybingumą, susidarymo. Dviem metodais (UV-endonukleaziniu ir TT/T chromatografijos) įrodė ekscizinę DNR reparaciją miežių daigeliuose po UV apšvitinimo.

Išspausdino virš 40 mokslinių straipsnių.

1981 m. stažavosi Rusijos SSR MA Citologijos institute.

Dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose Lenkijoje, Danijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Šveicarijoje, Čekijoje, Vengrijoje.

Lietuvos biochemikų, Lietuvos genetikų ir selekcininkų draugijų narė.

Nuorodos

1 Ранчялене В. Индукция повреждений хромосом и ДНК, эксцизионная репарация ДНК в проростках ячменя, облученных коротковолновым ульрафиолетовым светом : Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Вильнюс, 1990. – 20 с.