Rasiukevičiūtė Neringa

Gimė 1983 m. balandžio 10 d. Kaune. 2001 m. baigė Kauno Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą. 2009 m. baigė Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakultetą, įgijo agronomijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2011 m. įgijo agronomijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

2011–2015 m. – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo, Sodininkystės ir daržininkystės instituto doktorantė, 2015–2017 m. – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja, nuo 2017 m. –mokslo darbuotoja.

2016 m. Aleksandro Stulginskio universitete ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre apgynė daktaro disertaciją „Braškių ir svogūnų puvinių sukėlėjų Botrytis spp. genetinė ir fenotipinė įvairovė, ligų prognozavimas ir kontrolė“1. 2016 m. suteiktas mokslų daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe polimerazės grandininės reakcijos, mikrosatelitų sekų analizės ir vegetatyvinių grupių tarpusavio suderinamumo metodais identifikuoti daržinės braškės (Fragaria x ananassa) ir valgomojo svogūno (Allium cepa) Botrytis spp. puvinių sukėlėjai, įvertinta jų genetinė ir fenotipinė įvairovė bei nustatytas tradicinių ir alternatyvių augalų apsaugos priemonių efektyvumas. Nustatyta, kad Fragaria x ananassa ir Allium cepa augaluose pagrindinis puvinių sukėlėjas yra Botrytis cinerea patogenas. Nuo Allium cepa išskirti B. cinerea izoliatai pasižymėjo didesniu vegetatyvinių grupių tarpusavio nesuderinamumu nei nuo Fragaria x ananassa. B. cinerea populiacijoje vyravo I filogenetinės grupės individai. Didesne genetine įvairove pasižymėjo izoliatai iš skirtingų agroekologinių arealų nei atskiros lauko populiacijos viduje. Nustatytas iMETOS®sm Botrytis cinerea prognozavimo modelių efektyvumas Lietuvos sąlygomis bei optimizuotas augalų apsaugos produktų naudojimo laikas.

Išspausdino apie 20 mokslinių, 10 populiarių straipsnių, tris Žemės ūkio rekomendacijas.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Ispanijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Kipre, Italijoje.

2014 m. stažavosi Valstybiniame Latvijos sodininkystės institute Augalų patologijos ir entomologijos skyriuje, 2015 m. – Austrijoje, „iMETOS®sm ligų ir kenkėjų prognozavimo sistemos naujovės Pessl Instruments GmbH“.

2016 m. dalyvavo mokymuose „ARM programos naudojimo ypatybės bei naujovės Gylling Data Management Inc“ Stanstede, Londone. 2017 m. – EU Biocomes „Biologinių augalų apsaugos produktų kūrimas“ Šventinentalyje, Vokietijoje.

2016 m. paskirta Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso premija.

2017–2018 m. – Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendija.

Lietuvos mikrobiologų draugijos, Lietuvos augalų fiziologų draugijos, Lietuvos agronomų sąjungos narė, Šiaurės šalių žemės ūkio mokslininkų asociacijos (NJF), Tarptautinės augalų apsaugos asociacijos (IAPPS), Kanados fitopatologų asociacijos (CPS) narė.

Nuorodos

1 N. Rasiukevičiūtė. Genetic and phenotypic diversity of Botrytis spp. from strawberry and onion, diseases forecasting and control. Doctoral dissertation. – Kaunas, 2016. – 140 p.