Rašomavičius Valerijus

 

Gimė 1957 m. gegužės 1 d. Daukšių kaime (Pasvalio r.). 1957 m. baigė Pasvalio vidurinę mokyklą. 1981 m. baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos-geografijos fakultetą, įgijo biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojo specialybę.

1979–1981 m. – Botanikos instituto vyr. laborantas, 1983–1986 m. – aspirantas, 1987–1989 m. – Botanikos instituto Floros ir geobotanikos laboratorijos jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1989–1990 m. – mokslo darbuotojas, 1990–2010 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas, Floros ir geobotanikos laboratorijos vadovas, nuo 2010 m. – Gamtos tyrimų centro Floros ir geobotanikos laboratorijos mokslo darbuotojas, vadovas. 2002–2009 m. – Botanikos instituto direktorius.

1988 m. Botanikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Segetalinių bendrijų struktūra ir būklė intensyvaus žemės ūkio sąlygomis Lietuvos TSR“1. 1988 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. [1993/1994] m. nostrifikuotas daktaru.

Išspausdino mokslinių straipsnių iš geobotanikos srities. Su bendraautoriais publikavo knygas: „Aukštadvario apylinkių augmenija“2, „Lietuvos augalija. Pievos, 1“3, „Baltijos šalių flora, 3 tomas“4, „Lietuvos raudonoji knyga. Augalų bendrijos“5, „Europinės svarbos buveinės Lietuvoje“6, „EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimo vadovas“7, „Lietuvos griežtai saugomos rūšys“8, „Profesorius Kazys Brundza“9, „EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimo vadovas: buveinių aprašai, būdingos ir tipinės rūšys, jų atpažinimas“10.

Vilniaus universitete dėstė kursą Lietuvos augalija.

Nuorodos

1 Rašomavičius V. Segetalinių bendrijų struktūra ir būklė intensyvaus žemės ūkio sąlygomis Lietuvos TSR. – Vilnius, 1988. – 162 p. (disertacijos rankraštis, rusų k.).

2 Rašomavičius V. (red.), Balevičienė J., Biveinis A., Gudžinskas Z., Jukonienė I., Krupickas R., Lazdauskaitė Ž., Matulevičiūtė D., Patalauskaitė D., Sinkevičienė Z., Venckus Z. Aukštadvario apylinkių augmenija. – Vilnius, 1994. – 294 p.

3 Rašomavičius V. (ats. red.). Lietuvos augalija. Pievos, 1. – Kaunas, 1998. – 269 p.

4 Balevičienė J., Gudžinskas Z., Jankevičienė R., Lazauskaitė Ž., Lekavičius A., Matulevičiūtė D., Patalauskaitė D., Rašomavičius V., Sinkevičienė Z. (red. Kuusk V., Tabaka L., Jankevičienė R.). Baltijos šalių flora, 3 tomas. – Tartu, 2003 – 405 p. (rusų, anglų k.).

5 Balevičienė J., Balevičius A., Grigaitė O., Patalauskaitė D., Rašomavičius V., Sinkevičienė Z., Stankevičiūtė J. Lietuvos raudonoji knyga. Augalų bendrijos. – Vilnius, 2000. – 153 p.

6 Rašomavičius V., Sinkevičienė Z., Balsevičius A., Čiuplys R., Patalauskaitė D., Olenin S., Daunys D. Europinės svarbos buveinės Lietuvoje. – Vilnius, 2001. – 138 p.

7 Balsevičius A., Čiuplys R., Jukonienė I., Matulevičiūtė D., Patalauskaitė D., Rašomavičius V. (red.), Sinkevičienė Z., Uselis V. EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimo vadovas. – Vilnius, 2012.

8 Baranauskas K., Dagys M., Gudžinskas Z., Iršėnaitė R., Ivinskis P., Jukonienė I., Juškaitis R., Kesminas V., Kutorga E., Matulevičiūtė D., Motiejūnaitė J., Patalauskaitė D., Rašomavičius V., Rimšaitė J., Sinkevičienė Z., Uogintas D. Lietuvos griežtai saugomos rūšys. – Vilnius, 2015. – 111 p.

9 Klimavičiūtė J., Rašomavičius V. (sud.). Profesorius Kazys Brundza. – Vilnius, 2003. – 164 p.

10 Rašomavičius V. (sud., ats. red.). EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimo vadovas: buveinių aprašai, būdingos ir tipinės rūšys, jų atpažinimas.  – Vilnius, 2012. – 551 p.