Rimgailė-Voicik (Rimgailaitė) Radvilė

Gimė 1987 m. lapkričio 13 d. Vilniuje. 2006 m. baigė Vilniaus Radvilų gimnaziją. 2010 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto bakalauro programą, 2012 m. – magistro programą. Įgijo biologės-botanikės specialybę.

2012–2016 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto vyresnioji specialistė, Vilniaus universiteto Herbariumo (WI) fondų tvarkytoja. 2016–2018 m. – Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja, nuo 2018 m. – mokslo darbuotoja, asistentė. 2017 m. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Pataiso (Lycopodium L.) ir padraikos (Diphasiastrum Holub) gametofitų ir juvenilinių sporofitų populiacijų struktūra bei funkcionavimas sausuose pušynuose“1. 2017 m. suteiktas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe tyrė pataisinių populiacijų struktūrą ir dinamiką gamtoje. Gauti tyrimų rezultatai suteikia žinių apie gausias ir gyvybingas juvenilinių pataisinių populiacijas, pataisinių lytinį dauginimąsi, naujų populiacijų susidarymą. Atliktų tyrimų metu pirmą kartą gamtoje buvo įvertinta erdvinė gametofitų santalkų ir juvenilinių pataisinių sporofitų populiacijų struktūra, analizuoti juvenilinių pataisinių populiacijų sąryšiai su augaliniu rūbu ir dirvožemio cheminėmis savybėmis, tirta pataisų populiacijų genetinė struktūra. Pirmą kartą Lietuvoje buvo rasti Diphasiastrum genties pataisinių požeminiai gametofitai.

Išspausdino septynis mokslinius, tris mokslo populiarinimo straipsnius.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Rusijoje, Vengrijoje.

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre dėsto Archegoniniai augalai, Žiediniai augalai, Organizmų kilmė ir įvairovė (botaninė dalis).

Nuorodos

1 Rimgailė-Voicik R. Pataiso (Lycopodium L.) ir padraikos (Diphasiastrum Holub) gametofitų ir juvenilinių sporofitų populiacijų struktūra funkcionavimas sausuose pušynuose = Organization and functioning patterns of Lycopodium L. and Diphasiastrium Holub populations with an emphasis on gametophytes and juvenile sporophytes in dry pine forests : daktaro disertacijos santrauka. – Vilnius, 2017. – 42 p.