Rugienius Rytis

Gimė 1966 m. vasario 23 d. Klaipėdoje. 1984 m. baigė Klaipėdos 14-ąją vidurinę mokyklą (dabar Ąžuolyno gimnazija). 1991 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo biologo, biologijos ir chemijos dėstytojo specialybę.

1991–1993 m. – Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, 1993–1998 m. – doktorantas, 1998–2003 m. – mokslo darbuotojas, 2003–2009 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas. Nuo 2009 m. LAMMC sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.

1998 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute ir Lietuvos žemės ūkio universitete apgynė daktaro disertaciją „Braškių atsparumo šalčiui tyrimai in vitro1. 1998 m. suteiktas mokslų daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe ištyrė braškių augalų regeneravimo sąlygas iš gemalo elementų embrioniniame vystymosi periode, nustatė kriterijus, atrinko atsparius šalčiui braškių sėjinukus in vitro, nustatė koreliaciją tarp atsparumo šalčiui in vitro ir in vivo, sukūrė atsparių šalčiui braškių augalų atrankos in vitro technologiją.

Išspausdino per 70 mokslinių, aštuonis mokslo populiarinimo straipsnius.

Vieno daktaro disertacinio darbo vadovas.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Vengrijoje, Jungtinėje Karalystėje.

2001 m. stažavosi Sodininkystės institute Suomijoje.

Dėsto Augalų biotechnologiją Vytauto Didžiojo universitete.

Lietuvos augalų fiziologų draugijos, Lietuvos biotechnologų asociacijos, EUCARPIA (European Association for Research on Plant Breeding) narys.

Nuorodos

1 Rugienius R. Braškių atsparumo šalčiui tyrimai in vitro = Investigation of strawberry cold hardiness in vitro : daktaro disertacijos santrauka. – Babtai (Kauno r.), 1998. – 36 p.